Asemakaavaluonnos on nähtävillä 11.12.2020 – 5.1.2021

Asemakaavan muutos ja laajennus koskee Seinäjoen kaupungin Ylistaron 25. kaupunginosan kortteleita 74, 6 (osa) ja 189 (osa) sekä niihin liittyviä liikenne-, katu-, puisto- ja erityisalueita. Asemakaavan yhteydessä kumotaan osa Pelmaan liittymän liikennealueesta. (Ylistarontie, Matinpalontie, Rapakuja).

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 11.12.2020 – 5.1.2021

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 5.1.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 15.4.2020 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 11.11.2020 Asemakaavamuutosaluetta on laajennettu kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä
  • 11.12.2020 – 5.1.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä