Asemakaavan muutos koskee Seinäjoen kaupungin Ylistaron 25. kaupunginosan kortteleita 74, 6 (osa), 9 (osa) ja 189 (osa) sekä niihin liittyviä liikenne-, katu-, puisto- ja erityisalueita (Ylistarontie, Matinpalontie, Rapakuja).

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Seinäjoen kaupungin Ylistaron 25. kaupunginosan kortteli 74, 6 (osa) ja 9 (osa)
sekä niihin liittyvät erityis-, liikenne-, katu- ja puistoalueet.

Asemakaavalla kumotaan osa Ylistaron 25. kaupunginosan yleisen tien aluetta (Vt 18/Kyrönmaantie).

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 15.4.2020 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 11.11.2020 Asemakaavamuutosaluetta on laajennettu kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä
  • 11.12.2020 – 5.1.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 15.2.2021 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 25.2 – 26.3.2021 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 19.4.2021 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 26.4.2021 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 8.6.2021 Lainvoimaisuuspäivä
  • 9.6.2021 Voimaantulopäivä