Ydinkeskustassa sijaitsevasta asema-alueesta rakentuu 2020-luvulla yksi Suomen näyttävimmistä ja vilkkaimmista joukkoliikenteen ja liikkuvien ihmisten solmualueista. Asema tulee olemaan myös satojen ihmisten työstentely-ympäristö ja koti. Erityisesti asema on käyntikortti saavuttaessa Seinäjoelle.

Asema on Seinäjoella kiinteä osa kaupungin ydinkeskustaa. Asemarakennuksesta uudelle Keskustorille on vain 100 metriä.

Ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa 2022

Seinäjoen asema-alueen keskustan puoleisten kortteleiden rakentaminen on jaettu neljään vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan perhepalvelukeskus Aallokko, uuden asemahallin sisältävä toimistorakennus, asuin- ja liikerakennuksia sekä noin 450 autopaikan pysäköintitalo. Rakennusvaiheen laajuus on noin 25 000 neliötä.

Ensimmäisen vaiheen kortteli sijoittuu nykyisen asemarakennuksen eteläpuolelle linja-autoaseman kentälle.

Suunnitelman mukaan ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa vuonna 2022 ja valmistuu vuoden 2024 aikana. Hankkeen kustannusarvio on yli 30 miljoonaa euroa. Seinäjoki haki ensimmäisen vaiheen rakentamiselle tekijää julkisella neuvottelulukutsulla. Seinäjoen asemanseudulle toteutetaan julkista taidetta osana rakentamista.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä asemanseudulla rakennetaan kaupungin työnä ja mitkä kiinteistöt rakentaa pääurakoitsija YIT?

Ensimmäisen vaiheen rakentamisesta vastaa YIT. Perhepalvelukeskus Aallokon rakennuttajana on Seinäjoen kaupunki ja pysäköintitalon Seipark Oy.  Kaupunki vastaa katujärjestelyihin tarvittavista muutoksista.

Väylävirasto osallistuu pysäköintilaitoksen liityntäpysäköintipaikkojen ja pyöräpysäköintipaikkojen toteutumiskustannuksiin sekä alikulun rakentamiseen. Väyläviraston osuus asemahankkeen kustannuksista on yhteensä noin 5,27 miljoonaa euroa vuosina 2022–2024.

Miksi yhteys asemalta Pohjan kaupunginosaan suunnitellaan alikulkuna, eikä ratojen yli?

Sähköradan ylittävä kulkuväylä nousisi niin korkealle, että liukuportaat ja portaat olisivat hyvin pitkät. Ramppi pidentäisi ylikulun pituutta 160 metriä, eikä se mahtuisi Valtionkadun ja radan väliin. Ylikulun ongelmana on myös talvikunnossapito, ja sen pitäisi kestää myös junan törmäys. Alikulusta rakennetaan leveä ja hyvin valaistu. Alikulun viihtyisyyttä lisätään taiteella. 

Miksi alikulkua ei rakenneta heti Pohjan kaupunginosaan saakka?

Alikulku rakennetaan raiteille 2 ja 3 saakka. Työt jatkuvat, kun tiedetään, montako rataparia Väylävirasto poistaa. Suunnitelma valmistuu vuonna 2022. Alikulku sijoittuu nykyisen asemarakennuksen eteläpäähän ja sen työt alkavat, kun ensimmäisen vaiheen kiinteistöjen rakentaminen on edennyt sisätyövaiheeseen.

Mitä vanhalle asemarakennukselle tapahtuu?

Päätökset tekee kiinteistön omistava Senaatin asema-alueet Oy. Kiinteistö on ollut pitkään vajaakäytössä, ja purkaminen on yksi vaihtoehto, mutta aikataulu on vielä avoin. Asemarakennuksen tilalle voidaan rakentaa asumista ja palveluita. Postin kiinteistön maa-alueineen omistaa kaupunki.

Mistä linja-autot lähtevät rakennusaikana?

Linja-autoterminaali siirtyy nykyisen asemarakennuksen pohjoispuolen parkkialueelle. Paikallisliikenteen bussit lähtevät 20.5.2022 alkaen keskustasta Koulukadulta Kauppakadun–Kirkkokadun väliseltä katuosuudelta. Osa paikallisliikenteen linjoista ajavat uuden linja-autoterminaalin ohi.

Paikallisliikenteen lähtöalueet 20.5. alkaen.

 Mihin junille lähtevät pysäköivät autonsa rakennusaikana?

Aseman eteläinen parkkialue poistuu heti käytöstä, kun rakentaminen alkaa. Aseman pohjoispuolen ja sen edessä olevat parkkipaikat ovat käytössä. Autot voi pysäköidä myös Keskustorin parkkihalliin.    

Mistä linja-autot lähtevät uudelta asemalta?

Paikallisliikenteen bussit lähtevät Valtionkadun ja Ruukintien varrelta. Kaukoliikenteen bussit lähtevät Postin lajitteluhallin takaa, jonne tulee katuyhteys. Asemalaiturilta on suora kulkuyhteys linja-autoasemalle.

Paikallisliikenteen bussit lähtevät 20.5.2022 alkaen keskustasta Koulukadulta Kauppakadun – Kirkkokadun väliseltä katuosuudelta.

Montako pysäköintipaikkaa pysäköintitaloon tulee?

Tämänhetkisissä suunnitelmissa on noin 450 autopaikkaa.

Paljonko pysäköinti pysäköintitalossa maksaa?

Tarkkoja hintoja ei ole vielä määritelty. Hinnoittelu tulee noudattamaan samaa linjaa kuin muissa Seiparkin pysäköintialueilla ja -taloissa.

Tuleeko pysäköintitaloon sähköautojen latauspisteet?

Latauspisteitä tulee useita. Niiden tarkka määrä tarkentuu myöhemmin.

Tuleeko pysäköintitaloon polkupyörien säilytyspaikkoja?

Alueelle tulee polkupyörille kulunvalvottu maksullinen pysäköintitila. Se, tuleeko polkupyörille paikka juuri pysäköintitaloon, on selvittelyvaiheessa.

Mitä asemanseudun seuraavat vaiheet sisältävät?

Seuraava kortteli on ajateltu nykyisen asemarakennuksen paikalle. Aikataulu riippuu vanhan asemarakennuksen mahdollisesta purkamisesta. Keskustan puoleisten kortteleiden rakentaminen on jaettu neljään vaiheeseen.

Millaista taidetta asemanseudulle tulee?

Seinäjoen kaupunki tilaa portfoliohaun perusteella luonnokset kuudelta eri taiteilijalta tai taiteelliselta työryhmältä.

Kohteet sijoittuvat perhepalvelukeskus Aallokon aulaan ja sisäänkäynnin yhteyteen, junaradan suuntaan aukeavan parkkitalon julkisivuun sekä parkkihallin ja Aallokon yhdistävälle sisäpihalle.

Alikulkukäytävään on tulossa myös taidetta. Luonnosten perusteella jatkosuunnitteluun valittiin taiteilija Marjukka Korhosen taideteos.

Päivitetty 11.5.