Seinäjoen ydinkeskustassa sijaitsevasta asema-alueesta rakentuu joukkoliikenteen ja liikkuvien ihmisten solmualue. Asema tulee olemaan myös satojen ihmisten työskentely-ympäristö ja koti.

Ensimmäisen vaiheen rakentaminen käynnissä

Seinäjoen asema-alueen keskustan puoleisten kortteleiden rakentaminen on jaettu neljään vaiheeseen.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan perhepalvelukeskus Aallokko, asuinkerrostalo sekä uuden asemahallin sisältävä toimisto- ja liikerakennus. Näiden lisäksi ensimmäisen vaiheen rakentamiseen kuuluu Seinäjoen kaupungin tytäryhtiö Seipark Oy:n pysäköintitalo.

Pysäköintitalon ja asuinkerrostalon rakentaminen on aloitettu vuonna 2023. Ensimmäisen rakennusvaiheen laajuus on noin 40 000 neliömetriä.

Ensimmäisen vaiheen rakentaminen valmistuu syksyllä 2024. Hankkeen kustannusarvio on yli 50 miljoonaa euroa.

Seuraavissa rakennusvaiheissa lähivuosien aikana asemanseutu rakentuu noin 18 hehtaarin alueelle.

Usein kysytyt kysymykset

1. Millaisia palveluita ja toimintoja asemanseudulle tulee?

Ns. Veturikortteli-kokonaisuus koostuu toimi- ja liiketiloista, rautatieaseman asemahallista, asema-aukiosta, alikulkutunnelista, pysäköintitalosta ja asuinkerrostalosta.

Hyvinvointialue keskittää perhekeskus Aallokkoon neuvolapalvelut, fysio- ja toimintaterapian, puheterapian, psykologipalvelut, suun terveydenhuollon ja lastensuojelu- ja sosiaalipalvelut sekä ikäkeskuksen palvelut.

Ensimmäisenä rakennetaan 8-kerroksinen asuinkerrostalo ja myöhemmin kaksi seuraavaa.

Liike- ja toimitilojen vuokralaisia ovat muun muassa:

ATEA, Compass Group, Elisa, Enia, Picnic, R-Kioski, VR ja Welado. Lisää vuokralaisia julkistetaan myöhemmin.

2. Mitkä tahot rakentavat alueella?

Ensimmäisen vaiheen rakentamisesta vastaa YIT.

Hankkeesta lisää YIT:n verkkosivuilla:
Veturikorttelin esittely
Seinäjoen asemanseudusta rakentuu kestävän kaupunkikehityksen ydinalue

Pysäköintitalon rakentaa kaupungin tytäryhtiö Seipark Oy.  Kaupunki vastaa katujärjestelyihin tarvittavista muutoksista.

Väylävirasto osallistuu pysäköintilaitoksen liityntäpysäköintipaikkojen ja pyöräpysäköintipaikkojen toteutumiskustannuksiin sekä alikulun rakentamiseen. Väyläviraston osuus ykkösvaiheen kustannuksista on yhteensä noin 5,27 miljoonaa euroa vuosina 2022–2024.

Kaaviokuva rakennusten ja niiden sisältämien toimintojen sijoittumisesta asema-alueelle.

Kuva: YIT ja OOPEAA

3. Miten alueella liikutaan rakennusaikana?

Henkilökulku on ohjattu kiertämään työmaa-alue. Alikulun rakentamisen aikana jalankulkuyhteys laiturialueelta suljetaan, ja laitureille kuljetaan vain rautatieaseman ja pohjoispäädyn pysäköintialueen kautta.

Ilmakuva rakennustyömaasta, jossa jalankulkureitit eri alueille merkitty yhtenäisillä nuoliviivoilla ja jalankululta suljetut reitit katkoviivoilla.

Pysäköinnistä kohdassa 5.

4. Miten rakennustyöt vaikuttavat arjen sujuvuuteen?

Työmaan ympäristössä liikkuu rakentamisen ajan raskasta kalustoa, joka aiheuttaa mahdollisesti tilapäistä ruuhkaa ja melua. Vaikka työmaaliikenne lisääntyy, rakentamisen ei pitäisi kokonaan pysäyttää liikennettä tai sulkea lähikatuja. Jos näin tehdään, asiasta tiedotetaan etukäteen.

5. Mistä linja-autot lähtevät rakennusaikana?

Kaukoliikenteen linja-autoterminaali sijaitsee nykyisen asemarakennuksen pohjoispuolen parkkialueella.

Paikallisliikenteen bussit lähtevät keskustasta Koulukadulta Kauppakadun–Kirkkokadun väliseltä katuosuudelta. Osa paikallisliikenteen linjoista ajaa uuden linja-autoterminaalin ohi.

Paikallisliikenteen aikataulut ja reitit https://harmanliikenne.fi/seinajoen-paikallisliikenne/

Seinäjoen kaupunkiliikenteen ja vuoroliikenteen reittihakupalvelu https://opas.matka.fi/.

Kuva: Härmän liikenne

6. Mihin junille lähtevät pysäköivät autonsa rakennusaikana?

Käytössä olevat alueet:

  • Keskustorilla sijaitseva Toriparkki (Seipark).
    Toriparkin porraskäytävästä on asemalaiturille 350 metriä.
  • Aseman pohjoispuolen P1-alue (Finnpark).
  • Hotelli Alman takana sijaitseva P-Luomanranta (Seipark).
  • Asemarakennuksen edessä oleva P2-alue on tarkoitettu lyhytaikaiseen pysäköintiin, ja sillä on käytössä tuntihinnoittelu 2 euroa/h. (Finnpark).

Kuva: YIT

7. Mistä linja-autot lähtevät, kun uusi asema valmistuu?

Paikallisliikenteen bussit lähtevät Valtionkadun ja Ruukintien varrelta.

Kaukoliikenteen bussit lähtevät aseman pohjoispuolelta Postin lajitteluhallin takaa, jonne tulee katuyhteys. Asemalaiturilta on suora kulkuyhteys linja-autoasemalle.

8. Miksi yhteys asemalta Pohjan kaupunginosaan suunnitellaan alikulkuna, eikä ratojen yli?

Sähköradan ylittävä kulkuväylä nousisi niin korkealle, että liukuportaat ja portaat olisivat hyvin pitkät. Ramppi pidentäisi ylikulun pituutta 160 metriä, eikä se mahtuisi Valtionkadun ja radan väliin. Ylikulun ongelmana on myös talvikunnossapito, ja sen pitäisi kestää myös junan törmäys. Alikulusta rakennetaan leveä ja hyvin valaistu. Alikulun viihtyisyyttä lisätään taiteella. 

9. Miksi alikulkua ei rakenneta heti Pohjan kaupunginosaan saakka?

Alikulku rakennetaan raiteille 2 ja 3 saakka. Työt jatkuvat, kun tiedetään, montako rataparia Väylävirasto poistaa.

Alikulku sijoittuu nykyisen asemarakennuksen eteläpäähän ja alikulun työt alkoivat syksyllä 2023. Alikulku valmistuu marraskuussa 2024.

Urakassa rakennetaan alikäytävä raiteiden 1 ja 2 ali sekä alikäytävästä laitureille johtavat portaat ja hissit. Urakkaan kuuluu lisäksi laiturikatosten rakentaminen, kivitöitä, kiinteitä opasteita sekä valaistustöitä. Valmistuttuaan alikäytävä palvelee jalankulkuliikennettä asema-aukiolta uuden asemarakennuksen ali laitureille 1, 2 ja 3.

10. Mitä vanhalle asemarakennukselle tapahtuu?

Päätökset tekee kiinteistön omistava Senaatin asema-alueet Oy. Kiinteistö on ollut pitkään vajaakäytössä, ja purkaminen on yksi vaihtoehto, mutta aikataulu on vielä avoin. Asemarakennuksen tilalle voidaan rakentaa asumista ja palveluita. Postin kiinteistön maa-alueineen omistaa kaupunki.

11. Montako pysäköintipaikkaa pysäköintitaloon tulee?

Tämänhetkisissä suunnitelmissa on noin 450 autopaikkaa.

12. Paljonko pysäköinti pysäköintitalossa maksaa?

Tarkkoja hintoja ei ole vielä määritelty. Hinnoittelu tulee noudattamaan samaa linjaa kuin muissa Seiparkin pysäköintialueilla ja -taloissa.

13. Tuleeko pysäköintitaloon sähköautojen latauspisteet?

Latauspisteitä tulee useita. Niiden määrä tarkentuu myöhemmin.

14. Tuleeko pysäköintitaloon polkupyörien säilytyspaikkoja?

Polkupyörille tulee kulunvalvottu maksullinen pysäköintitila alikulkutunnelin yhteyteen.

15. Mitä asemanseudun seuraavat vaiheet sisältävät?

Seuraava kortteli on ajateltu nykyisen asemarakennuksen paikalle. Aikataulu riippuu vanhan asemarakennuksen mahdollisesta purkamisesta. Keskustan puoleisten kortteleiden rakentaminen on jaettu neljään vaiheeseen.

16. Millaista taidetta asemanseudulle tulee?

Seinäjoen kaupunki tilasi portfoliohaun perusteella luonnokset kuudelta eri taiteilijalta tai taiteelliselta työryhmältä.

Kohteet sijoittuvat perhepalvelukeskus Aallokon aulaan, parkkitalon julkisivuihin, pysäköintitalon ja Aallokon yhdistävään sisäänkäyntiin sekä ratojen alikulkukäytävään.

Lue lisää: Seinäjoen kaupunki tilaa viisi taideteosta asemanseudun ensimmäisessä rakennusvaiheessa

Asemanseudun taideteosten esittely

Päivitetty 26.6.2024

Asemahalli. Kuvat: Oopeaa