Ydinkeskustassa sijaitsevasta asema-alueesta rakentuu yksi Suomen näyttävimmistä ja vilkkaimmista joukkoliikenteen ja liikkuvien ihmisten solmualueista. Asema tulee olemaan myös satojen ihmisten työstentely-ympäristö ja koti.

Asema on Seinäjoella kiinteä osa kaupungin ydinkeskustaa. Asemarakennuksesta uudelle Keskustorille on vain 100 metriä.

Ensimmäisen vaiheen rakentaminen on alkanut

Seinäjoen asema-alueen keskustan puoleisten kortteleiden rakentaminen on jaettu neljään vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan perhepalvelukeskus Aallokko, uuden asemahallin sisältävä toimisto- ja liikerakennus, asuinkerrostalo ja pysäköintitalo. Pysäköintitalon ja asuinkerrostalon rakentaminen aloitetaan vuonna 2023. Ensimmäisen rakennusvaiheen laajuus on noin 40 000 neliömetriä.

Ensimmäisen vaiheen kortteli sijoittuu nykyisen asemarakennuksen eteläpuolelle linja-autoaseman kentälle.

Ensimmäisen vaiheen rakentaminen valmistuu syksyllä 2024. Hankkeen kustannusarvio on yli 50 miljoonaa euroa.

Seuraavissa rakennusvaiheissa lähivuosien aikana asemanseutu rakentuu noin 18 hehtaarin alueelle.

Usein kysytyt kysymykset


Ensimmäisen vaiheen rakentamisesta vastaa YIT. Perhepalvelukeskus Aallokon rakennuttajana on Seinäjoen kaupunki ja pysäköintitalon Seipark Oy.  Kaupunki vastaa katujärjestelyihin tarvittavista muutoksista.

Hankkeesta lisää YIT:in verkkosivulla.

Väylävirasto osallistuu pysäköintilaitoksen liityntäpysäköintipaikkojen ja pyöräpysäköintipaikkojen toteutumiskustannuksiin sekä alikulun rakentamiseen. Väyläviraston osuus ykkösvaiheen kustannuksista on yhteensä noin 5,27 miljoonaa euroa vuosina 2022–2024.

1. Miten alueella liikutaan rakennusaikana?

Koska työt ovat jo alkaneet, työmaa-alue on rajattu aidoilla. Henkilökulku on ohjattu kiertämään työmaa-alue. Syyskuun puolen välin jälkeen nykyinen Seiparkin pysäköintialue siirtyy työmaan käyttöön. Seiparkin opasteet ohjaavat korvaaville pysäköintialueille. Lisää paikoituksesta kohdassa 4.

2. Miten rakennustyöt vaikuttavat arjen sujuvuuteen?

Työmaan ympäristössä liikkuu koko rakentamisen ajan raskasta kalustoa, joka aiheuttaa mahdollisesti tilapäistä ruuhkaa ja melua. Rakennuttaja torjuu haittoja kaikin käytettävissä olevin kainoin.

Vaikka työmaaliikenne lisääntyy, rakentamisen ei pitäisi kokonaan pysäyttää liikennettä tai sulkea lähikatuja. Jos näin tehdään, asiasta tiedotetaan etukäteen.

3. Mistä linja-autot lähtevät rakennusaikana?

Linja-autoterminaali sijaitsee nykyisen asemarakennuksen pohjoispuolen parkkialueelle. Paikallisliikenteen bussit lähtevät 20.5.2022 alkaen keskustasta Koulukadulta Kauppakadun–Kirkkokadun väliseltä katuosuudelta. Osa paikallisliikenteen linjoista ajavat uuden linja-autoterminaalin ohi.

4. Mihin junille lähtevät pysäköivät autonsa rakennusaikana?

Aseman pohjoispuolen (Finnpark) ja asemarakennuksen edessä olevat parkkipaikat ovat käytössä. Autot voi pysäköidä myös Keskustorin parkkihalliin sekä hotelli Alman takana sijaitsevalle pysäköintialueelle.

5. Mistä linja-autot lähtevät uudelta asemalta?

Paikallisliikenteen bussit lähtevät Valtionkadun ja Ruukintien varrelta. Kaukoliikenteen bussit lähtevät aseman pohjoispuolelta Postin lajitteluhallin takaa, jonne tulee katuyhteys. Asemalaiturilta on suora kulkuyhteys linja-autoasemalle.

Paikallisliikenteen bussit lähtevät 20.5.2022 alkaen keskustasta Koulukadulta Kauppakadun – Kirkkokadun väliseltä katuosuudelta.

6. Miksi yhteys asemalta Pohjan kaupunginosaan suunnitellaan alikulkuna, eikä ratojen yli?

Sähköradan ylittävä kulkuväylä nousisi niin korkealle, että liukuportaat ja portaat olisivat hyvin pitkät. Ramppi pidentäisi ylikulun pituutta 160 metriä, eikä se mahtuisi Valtionkadun ja radan väliin. Ylikulun ongelmana on myös talvikunnossapito, ja sen pitäisi kestää myös junan törmäys. Alikulusta rakennetaan leveä ja hyvin valaistu. Alikulun viihtyisyyttä lisätään taiteella. 

7. Miksi alikulkua ei rakenneta heti Pohjan kaupunginosaan saakka?

Alikulku rakennetaan raiteille 2 ja 3 saakka. Työt jatkuvat, kun tiedetään, montako rataparia Väylävirasto poistaa. Suunnitelma valmistuu vuonna 2022. Alikulku sijoittuu nykyisen asemarakennuksen eteläpäähän ja sen työt alkavat, kun ensimmäisen vaiheen kiinteistöjen rakentaminen on edennyt sisätyövaiheeseen.

8. Mitä vanhalle asemarakennukselle tapahtuu?

Päätökset tekee kiinteistön omistava Senaatin asema-alueet Oy. Kiinteistö on ollut pitkään vajaakäytössä, ja purkaminen on yksi vaihtoehto, mutta aikataulu on vielä avoin. Asemarakennuksen tilalle voidaan rakentaa asumista ja palveluita. Postin kiinteistön maa-alueineen omistaa kaupunki.

9. Montako pysäköintipaikkaa pysäköintitaloon tulee?

Tämänhetkisissä suunnitelmissa on noin 450 autopaikkaa.

10. Paljonko pysäköinti pysäköintitalossa maksaa?

Tarkkoja hintoja ei ole vielä määritelty. Hinnoittelu tulee noudattamaan samaa linjaa kuin muissa Seiparkin pysäköintialueilla ja -taloissa.

11. Tuleeko pysäköintitaloon sähköautojen latauspisteet?

Latauspisteitä tulee useita. Niiden määrä tarkentuu myöhemmin.

12. Tuleeko pysäköintitaloon polkupyörien säilytyspaikkoja?

Alueelle tulee polkupyörille kulunvalvottu maksullinen pysäköintitila. Se, tuleeko polkupyörille paikka juuri pysäköintitaloon, on selvittelyssä.

13. Mitä asemanseudun seuraavat vaiheet sisältävät?

Seuraava kortteli on ajateltu nykyisen asemarakennuksen paikalle. Aikataulu riippuu vanhan asemarakennuksen mahdollisesta purkamisesta. Keskustan puoleisten kortteleiden rakentaminen on jaettu neljään vaiheeseen.

14. Millaista taidetta asemanseudulle tulee?

Seinäjoen kaupunki tilasi portfoliohaun perusteella luonnokset kuudelta eri taiteilijalta tai taiteelliselta työryhmältä.

Kohteet sijoittuvat perhepalvelukeskus Aallokon aulaan ja sisäänkäynnin yhteyteen, junaradan suuntaan aukeavan parkkitalon julkisivuun sekä parkkihallin ja Aallokon yhdistävälle sisäpihalle.

Alikulkukäytävään on tulossa myös taidetta. Luonnosten perusteella jatkosuunnitteluun valittiin taiteilija Marjukka Korhosen taideteos.

Päivitetty 31.8.2022

Asemahalli. Kuvat: Oopeaa