Vuonna 2019 Seinäjoen kaupunki on laatinut valtuustoaloitteen pohjalta Lakeudenpuiston kehittämiseksi konseptisuunnitelman, jossa mahdollisia puistoalueen tulevia toimintoja on tutkittu. Konseptisuunnitelma on ollut kokonaisuudessaan julkisesti nähtävillä syksyllä 2019 ja kaupunkilaisilla on ollut tuolloin mahdollisuus antaa siitä mielipiteitä. Suunnitelmassa puistoa on kehitetty kansalaistapahtumien pitopaikaksi, jossa on mahdollista järjestää mm. toritapahtumia ja esiintymistilaisuuksia. Lakeudenpuistoon halutaan tapahtumien lisäksi myös pysyviä aktiviteettejä. Torikadun ja Koulukadun kulmaukseen on keväällä 2021 laadittu suunnitelma ”matalan kynnyksen” skeittipuistosta, joka on tarkoitettu lähinnä nuorille harrastajille.

Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt kokouksessaan 17.3.2021 asettaa julkisesti nähtäville otteen Lakeudenpuiston konseptisuunnitelmasta, jota on täydennetty skeittiparkin suunnitelmilla Torikadun ja Koulukadun kulmaukseen.

Skeittiparkkisuunnitelma on ollut nähtävillä 16.6. – 7.7.2021 ja kuntalaisilla on ollut mahdollisuus antaa siitä mielipiteitä. Nähtävillä olon jälkeen kaupunkiympäristölautakunta päättää skeittiparkin toteutussuunnittelun aloittamisesta sekä Lakeudenpuiston asemakaavamuutoksen käynnistämisestä.

Suunnitelmat:

Käsittelyvaiheet:
• 17.3.2021 Kaupunkiympäristölautakunta asetti luonnoksen nähtäville
• 16.6.- 7.7.2021 Lakeudenpuiston skeittiparkkiluonnos on ollut nähtävillä