Laki ajoneuvon siirtämisestä

Kaupunki on velvollinen siirtämään ajoneuvon katualueelta tai muilta yleisiltä alueilta, jos ajoneuvo voidaan sen arvon, kunnon tai muiden ilmeisten seikkojen perusteella tulkita hylätyksi tai romuajoneuvoksi. Kaupunki voi siirtää myös ajoneuvon, jos se haittaa katualueella tehtäviä kunnossa- ja puhtaanapitotöitä tai ajoneuvo ei ole liikennekäyttöön kelvollinen (katsastus suorittamatta tai vakuutus/ ajoneuvovero maksamatta). Katu- ja yleiset alueet eivät ole tällaisten autojen säilytyspaikkoja.

Edellä mainituille ajoneuvoille kaupunki vie siirtokehotuksen ja lähettää sen myös ajoneuvon omistajalle. Siirtokehotuksen saatuaan ajoneuvon omistajalla on viikko aikaa siirtää ajoneuvo pois kyseiseltä paikalta. Siirtämättömät ajoneuvot siirretään säilytykseen kaupungin varastoon.

Ajoneuvon omistaja voi lunastaa ajoneuvon pois kaupungin varastosta ennen kuin se siirtyy kaupungin omistukseen. Ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen 67 vuorokauden kuluttua siirrosta. Ennen ajoneuvon luovutusta omistajalle kaupunki perii omistajalta säilytyksestä ja siirrosta aiheutuneet kustannukset. Ajoneuvon hakijan on myös osoitettava omistavansa ajoneuvon ja todistettava henkilöllisyytensä.

Kaupungin omistukseen siirtyneet ajoneuvot kaupunki myy pääsääntöisesti romutettavaksi. Ostajat toimittavat autoista romutustodistukset kaupungille.

Hylätyn ajoneuvon siirtäminen yksityisiltä alueilta

Yksityisiltä alueilta tontin omistaja, haltija tai muu siihen oikeutettu voi pyytää kaupunkia siirtämään ajoneuvon. Siirtoa varten täytyy kaupungille tehdä virka-apupyyntö siirrettävistä ajoneuvoista. Siirtokustannuksista vastaa tällöin virka-apupyynnön tekijä.

Lähetä täytetty lomake kaupunkiympäristön kirjaamoon.

Kirjaamon yhteystiedot:
Alvar Aallon katu 10, 60100 Seinäjoki
kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi