Elintarviketoiminnasta tehtävä ilmoitus

Elintarvikealan toimijan on tehtävä ilmoitus elintarviketoiminnasta rekisteröintiä varten viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Lisäksi toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta on ilmoitettava viivytyksettä. Ilmoituksen käsittelystä peritään Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu.

Ilmoituksen varaista elintarviketoimintaa ovat muun muassa:

  • ruokakaupat, kioskit, liikkuvat myyntilaitteet
  • ravintolat, grillit, kahvilat
  • leipomot
  • elintarvikkeiden kuljetustoiminta
  • ruoka-aputoiminta (jos helposti pilaantuvia elintarvikkeita)
  • virtuaalihuoneistot (esim. maahantuontiyritykset, ensisaapumistoimijat

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu

Elintarviketoimintaan liittyvän ilmoituksen voi tehdä valtakunnallisesti käytössä olevan Ilppa-järjestelmän kautta. Ilpassa voit ilmoittaa elintarvikelain mukaisesta toiminnan aloittamisesta, toimijan vaihdoksesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta sekä toiminnan ja toimipaikan lopettamisesta. Ilpasta tiedot menevät oman kunnan valvontayksikön käsiteltäväksi sähköisesti. Ilppa-palvelun ylläpitämisestä vastaa Ruokavirasto.

Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitaan Suomi.fi -valtuutus yritykseen, jolle ilmoitus halutaan tehdä. Ohje löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Sähköinen ilmoituspalvelu Ilppa.

Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi

Elintarvikehuoneistoja, joissa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, kutsutaan laitoksiksi. Elintarvikealan toimijan on haettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Laitokseksi ei kuitenkaan katsota elintarvikehuoneistoa, jossa alkutuotannon toimija harjoittaa elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäistä elintarvikkeiden valmistusta itse tuottamistaan alkutuotannon tuotteista, vaan tällainen toiminta kuuluu ilmoitusmenettelyn piiriin.
Ruokavirasto hyväksyy teurastamot ja riistan käsittelylaitokset sekä niiden yhteydessä olevat laitokset, mukaan lukien liikkuvat laitokset.

Milloin elintarviketoiminnasta ei tarvitse ilmoittaa?

Ilmoitusta valvontaviranomaiselle ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä:

  • elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esimerkiksi kampaamon kahvi- ja keksitarjoilu)
  • toimija on yksityinen henkilö (esimerkiksi henkilö leipoo satunnaisesti ja myy leivonnaisia torilla, pop-up-ravintolatoiminta); tai
  • toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esimerkiksi kirkon, koulun tai urheiluseurojen myyjäisissä tapahtuva elintarvikkeiden myynti).

Ilmoitus voidaan jättää tekemättä vain, jos toiminta on vähäriskistä ja jokin muu edellä mainituista kolmesta ehdosta täyttyy. Ammattimaisesta toiminnasta on aina tehtävä ilmoitus, vaikka toiminta olisikin elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskistä.