Valtatiellä 18 Välimaa – Kiikku on käynnistetty vuonna 2022 tiesuunnitelma, jossa parannetaan valtatien liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta muuttamalla Halkosaaren nykyinen nelihaaraliittymä eritasoliittymäksi. Samalla Kitinojantien ja Munakantien liittymät siirtyvät lännemmäksi. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella mahdollistetaan uudet tiejärjestelyt, jotta tiesuunnitelma voidaan hyväksyä.

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua.

Käsittelyvaiheet
  • 21.6.2023 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 15.12.2023 Asemakaavan muutos on tullut vireille
  • Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä