Asemakaavaehdotus on nähtävillä 4.12.2019 – 10.1.2020

Asemakaavan muutos koskee Pohjan 6. kaupunginosan korttelin 44 (osa) tontteja 12 ja 13.

Asemakaavalla muodostuu Pohjan 6. kaupunginosan korttelin 44 (osa).

Asemakaavaehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 4.12.2019 – 10.1.2020

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 10.1.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunginhallitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto:
Käsittelyvaiheet:
  • 11.9.2019 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 30.10. – 12.11.2019 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 25.11.2019 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 4.12.2019 – 10.1.2020 Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä