Asemakaavan muutos koskee Seinäjoen kaupungin Roveksen 55. kaupunginosan kortteleita 5021 (osa) ja 42-44 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis- ja katualueita. (Nuppiväylä, Puuhaajantie)

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Seinäjoen kaupungin Roveksen 55. kaupunginosan korttelit 5020 (osa), 5021 (osa) ja 42-44, 45 (osa), 46-54 ja 57 sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis-, liikenne- ja katualueet sekä Tanelinrannan 53. kaupunginosan erityis- ja liikennealue.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali:
yleiskaavat
luontoselvitykset
maaperätutkimus
hulevesiselvitys
logistiset selvitykset
liikennetarkastelut
meluselvitykset
kaupallinen selvitys
Käsittelyvaiheet:
  • 23.5.2018 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 21.3. – 3.4.2019 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 15.4.2019. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 24.4. – 23.5.2019 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 16.9.2019 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 23.9.2019 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 5.11.2019 Lainvoimaisuuspäivä
  • 6.11.2019 Voimaantulopäivä