Asemakaavaehdotus on nähtävillä 23.3. – 21.4.2022

Asemakaavan muutos koskee Hyllykallion 52. kaupunginosan kortteleita 4054 (osa) ja 4154 sekä niihin liittyviä katualueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuu Hyllykallion 52. kaupunginosan kortteli 4054 (osa) ja 4154 sekä niihin liittyvät katualueet.

Asemakaavaehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 23.3. – 21.4.2022.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 21.4.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunginhallitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Paukavuoren liito-oravaselvitys, luontokartoittaja FM Hannu Tuomisto, maaliskuu 2021 (sisältää salassa pidettäviä tietoja uhanalaisten lajien osalta, ei esitetä julkisessa materiaalissa)

Vihertaimiston sammakot, luontokartoittaja FM Hannu Tuomisto, huhtikuu 2021 (sisältää salassa pidettäviä tietoja uhanalaisten lajien osalta, ei esitetä julkisessa materiaalissa)

Paukavuoren lepakkoselvitys, luontokartoittaja FM Hannu Tuomisto, toukokuu 2021 (sisältää salassa pidettäviä tietoja uhanalaisten lajien osalta, ei esitetä julkisessa materiaalissa)

Käsittelyvaiheet
  • 14.12.2018 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 20.1 – 2.2.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 14.3.2022 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 23.3. – 21.4.2022 Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä