Asemakaavaluonnos on nähtävillä 20.1 – 2.2.2021

Asemakaavan muutos koskee Hyllykallion 52. kaupunginosan kortteleita 4054 (osa) ja 4154 sekä niihin liittyviä katualueita.

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 20.1 – 2.2.2021.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 2.2.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Käsittelyvaiheet
  • 14.12.2018 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 20.1 – 2.2.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä