Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Lupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten rakennuslupaan voidaan asettaa määräaika.

Lupa tulee hakea kirjallisesti lomakkeella tai vahvalla tunnistautumisella sähköisessä palvelussa (eLupa). Hakemuksessa on tavallisesti oltava seuraavat asiapaperit:

 • lupahakemus (eLupaan ei tarvitse erikseen liittää lupahakemuslomaketta)

 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
  • todistus annetusta lainhuudosta tai kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös
 • virallinen tonttikartta
  • asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa virallinen karttaote
  • kartta ei saa olla 3 kk vanhempi
  • voi tilata osoitteesta karttatilaukset@seinajoki.fi
 • rakennussuunnittelijan allekirjoittamat pääpiirustukset
  • 4 sarjaa paperihakemuksissa, 3 sarjaa eLupa-hakemuksissa
  • pääpiirustuksiin kuuluvat asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset
 • värimallit (2 kpl)
  • julkisivujen päämateriaaleista tulee esittää värimallit (katto, seinät, sokkeli jne.)
 • energiaselvitys
  • pääsääntöisesti lämmitettävistä uudisrakennuksista tulee antaa pääsuunnittelijan allekirjoittama rakennuskohtainen energiaselvitys, joka sisältää energiatodistuksen
 • selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
  • perustamiseen perehtyneen asiantuntijan allekirjoittama selvitys rakennuspaikan maaperän laadusta ja perustamistavasta
  • viereisten rakennusten lattiakorkeudet ja tarvittaessa pintavaaituskartta
 • rakennushankeilmoitus (RH1 – RH2)
  • väestörekisterikeskukselle tilastointia varten toimitettavat lomakkeet
  • rakennushankeilmoitus jokaisesta rakennettavasta rakennuksesta erikseen
 • naapurin kuuleminen
  • selvitys siitä, että naapurit ovat tietoisia rakennushankkeesta
  • naapureita ovat viereisten, vastapäisten ja kulmittain olevien kiinteistöjen omistajat/haltijat
 • vesi- ja viemäriliittymähakemus
  • tarpeellinen, mikäli rakennus on tarkoitus liittää kaupungin vesi- ja/tai viemäriverkostoon
 • pääsuunnittelijan nimeäminen
  • rakennuskohdetta varten tulee nimetä pätevä pääsuunnittelija, joka huolehtii suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta
  • pienehköjä rakennuskohteita varten pääsuunnittelijaa ei tarvitse nimetä
 • vastaavan työnjohtajan hakemus
  • kaikkiin lupaa vastaaviin rakennustöihin tulee nimetä vastaava työnjohtaja
  • omakotitaloissa ja sitä vaativammissa kohteissa vastaavan työnjohtajan tulee olla vähintään teknillisen koulun suorittanut henkilö
  • vastaava työnjohtaja voidaan nimetä myös luvan myöntämisen jälkeen kuitenkin ennen aloituskokouksen pitämistä
 • kvv- ja iv-työnjohtajan hakemus
  • kaikkiin lupaa vaativiin rakennustöihin, joihin sisältyy vesijohto- ja/tai viemäritöitä, tulee nimetä kvv-työnjohtaja
  • kaikkiin lupaa vaativiin rakennustöihin, joihin sisältyy ilmanvaihtotöitä, tulee nimetä iv-työnjohtaja
  • nämä työnjohtajat voidaan nimetä myös luvan myöntämisen jälkeen
 • kosteudenhallintaselvitys/suunnitelma

 • muut mahdollisesti tarvittavat liitteet
  • valtakirja (tarpeellinen, mikäli esim. joku muu kuin omistaja hakee lupaa)
  • poikkeamislupa (kaupunginhallituksen/ympäristökeskuksen lupa poiketa määräyksistä enemmän kuin mitä paikallinen lupaviranomainen voi hyväksyä)
  • kaupparekisteriote (yritykset ja asunto-osakeyhtiöt)
  • kiinteistörekisteriote
  • asunto-osakeyhtiön hallituksen /yhtiökokouksen pöytäkirjan ote
  • liittymälupa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lupa ajoliittymälle kaava-alueen ulkopuolella)
  • ympäristölupa
  • naapurin suostumus (naapurin kirjallinen hyväksyntä poiketa jostain rakentamismääräyksistä, jotka vovat koskea naapurin etua)
  • valokuvia rakennetusta ympäristöstä
  • väestönsuojailmoitus