Asemakaavan muutos koskee Seinäjoen 5. kaupunginosan, Kapernaumin, korttelia 21 sekä osaa siihen liittyvistä rautatiealueista.

Tuottajantie 7:ssä toimiva logistiikkarakennus sijaitsee osittain korttelialueella ja osittain rautatiealueella. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus liittää rautatiealuetta korttelialueeseen toiminnan kehittämisen mahdollistamiseksi.

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hakkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua.

Asemakaavaluonnos nähtävillä 15.5.-28.5.2024

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 15.5. – 28.5.2024.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 28.5.2024 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Seinäjoen liikennepaikan toiminnallinen selvitys, Väyläviraston julkaisuja 61/2022

Käsittelyvaiheet
  • 13.3.2024 Kaupunkiympäristölautakunnan käynnistys
  • 22.3.2024 Asemakaavan vireilletulopäivä
  • 15.5. – 28.5.2024 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä