Kapernaumin vanha asuinalue on osa Seinäjoen kaupungin kehityshistoriaa ja rautatieläisten asumisen historiaa. Vanhasta Kapernaumista on muodostunut kulttuuriympäristöä, joka tarjoaa omaleimaista ja urbaania omakotiasumista aivan keskustan tuntumassa. Alueella on tunnistettu vanhan rakennuskannan muodostama rakennuskulttuurisesti merkittävä arvo ja suojelun tarve.

Suunnittelutyön tavoitteena on kartoittaa Kapernaumin alueen arvokkain rakennuskanta ja sen ajallinen kerroksisuus sekä selvittää sen säilymisen edellytykset tutkimalla rakennetun ympäristön ja sen kaavallisen tilanteen yhteensopivuus.