+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus » Vireillä olevat yleiskaavat » Nurmon Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Kaavakartta (pdf, 4.24 Mt)

Kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf, 0.05 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 7.0 Mt)

Kaavaselostuksen liitteet (pdf, 5.87 Mt)

Ehdotusvaiheen palauteraportti (pdf, 1.21 Mt)

Kaavaprosessin vaiheet

18.11.2014 Kaupunkisuunnittelujaosto päätti käynnistää kaavan
16.12.2014 Kaupunkisuunnittelujaosto päätti rakennus ja toimenpidekieltorajoituksesta
14.4.2015 Kaupunkisuunnittelujaoston tavitekeskustelu yleiskaavoituksesta
30.4. - 29.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kehityskuvat nähtävillä
7.5.2015 Yleisötilaisuus, Nurmo-talo
22.9.2015 Kaupunkisuunnittelujaosto, luonnosvaiheen valmistelu
22.10. - 20.11.2015 Kaavaluonnos nähtävillä
27.10.2015 Luonnosvaiheen yleisötilaisuus, Nurmo-talo
25.5.2016 Kaupunkisuunnittelujaosto, tiedoksi
13.6.2016 Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen nähtäville
16.6. - 5.8.2016 Kaavaehdotus nähtävillä
21.6.2016 Ehdotusvaiheen yleisötilaisuus, Nurmo-talo
27.9.2016 Kaupunkisuunnittelujaosto, tiedoksi
17.10.2016 Kaupunginhallituksen käsittely
24.10.2016 Kaupunginvaltuusto hyväksyi
28.11.2016 Valitukset Vaasan hallinto-oikeuteen
12.12.2016 Kaupunginhallitus, kirjoitusvirheen korjaaminen (HK 51§)
19.12.2016 Kaupunginvaltuusto hyväksyi kirjoitusvirheen korjaamisen (HL 51§)

__.__.____ Kaava lainvoimainen
__.__.____ Kaava voimassa

Ehdotusvaihe

Luonnosvaihe

Tavoite- ja kehityskuvavaihe

Rakennus- ja toimenpidekielto

Tehdyt selvitykset:

liikenne

Nurmon kauppapaikka liikenneselvitys, Ramboll, 2013 (pdf, 7.94 Mt) Nurmon kaupan hankkeen liikenteeseen kohdistuvien vaikutusten arviointi, FCG, 2012 (pdf, 0.96 Mt) Nurmon ABC-myymälän asemakaavan liikenteellinen selvitys, FCG 2010 (pdf, 0.69 Mt)

melu

Nurmon keskustan oyk:n tarkistuksen meluselvitys, FCG, 2015 (pdf, 2.21 Mt) Nurmon Keskikunnan maamiesseura ry:n viljankuivaajan melutasomittaus, Seinäjoen kaupunki, ympäristönsuojelu 2015 (pdf, 0.38 Mt)

kauppa

Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys, FCG, Etelä-Pohjanmaan liitto, 2015 (pdf, 6.66 Mt) Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset, FCG, 2014 (pdf, 5.13 Mt)

Seinäjoen Nurmon kaupunginosakeskuksen kaupallinen selvitys, FCG 2010 (pdf, 1.82 Mt)

rantarakentaminen

Rantamitoitusselvitys, Ramboll, 2015 (pdf, 3.29 Mt)

tulvakorkeudet

Ely-keskuksen tulvalausunto (pdf, 0.73 Mt)

muinaismuistot

Seinäjoki entisen Nurmon kunnan alueen muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy, 2010 (pdf, 8.65 Mt)

kulttuuriympäristö

Nurmon keskustan osayleiskaava-alueen rakennuskannan inventointi 2004, Jaakko Pöyry Infra, 2005 (pdf, 10.27 Mt)

Nurmon kulttuuriympäristöselvitys, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, 2015 (pdf, 6.71 Mt)

luonto

Nurmon luontoselvitys, FM Hannu Tuomisto, 2015 (pdf, 5.26 Mt) Mäntypuiston luontokatselmus, FM Hannu Tuomisto, 2014 (pdf, 1.29 Mt)

Liito-oravat, EPOELY, 2013 (pdf, 1.73 Mt) Lepakko selvitys Nurmon ETL, FM Hannu Tuomisto, 2009 (pdf, 0.21 Mt) VT19 Liito-oravaselvitys, Tiehallinto, 2009 (pdf, 3.09 Mt)

maisema

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus, maisemaselvitys, FCG, 2015 (pdf, 4.18 Mt) Nurmon kirkon seudun ja pappilan alueen maankäyttösuunnitelmat, Arkkitehdit LSV / Sito, 2015 (pdf, 10.69 Mt)

Nurmonjokilaakson maisemanhoitosuunnitelma, Sito Oy, 2013 (pdf, 9.6 Mt)

haju

Nurmon osayleiskaava-alueella sijaitsevien kotieläinyksiköiden hajuhaitan arviointi - Jatkoselvitysraportti, Luke 2016 (pdf, 0.79 Mt)

Nurmon osayleiskaava-alueella sijaitsevien kotieläinyksiköiden hajuhaitan arviointi, Luke, 2016 (pdf, 0.77 Mt)

vesihuolto

Vesihuoltoverkostoon liittyminen, FCG, 2016 (pdf, 1.84 Mt)

kaavatalous

Alueiden vertailu (AVE) - tarkastelu, FCG, 2016 (pdf, 0.73 Mt)

havainnekuva

Havainnekuva liikenneaseman ja uusien kotieläintalouden suuryksiköiden sijoittumisesta 6.6.2016 (pdf, 0.42 Mt)


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi