Koko Euroopan unionin alueella sovelletaan yleistä EU tietosuoja-asetusta. Asetuksen tavoitteena on vahvistaa yksilön oikeuksia, parantaa henkilötietojen suojaa ja lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä rekisteröidyille (asiakkaille).

Seinäjoen kaupungissa noudatetaan yleistä EU:n tietosuoja-asetusta sekä kansallista tietosuojalainsäädäntöä kuten tietosuojalakia.

Tiedonanto toimialoittain