Liikennejärjestelyjen sujuvuudesta vastaa tapahtumanjärjestäjä. Tilapäisiä liikennejärjestelyjä tarvitaan, mikäli tapahtuman takia joudutaan rajoittamaan liikennettä. Tapahtumanjärjestäjän on haettava maankäyttölupa niille katualueille joihin tilapäiset liikennejärjestelyt kohdistuvat. Kaupunkiympäristön toimiala päättää kaupungin hallinnoimista katualueista. Katso lisätietoja liikennejärjestelyihin liittyvistä maksuista Kaupunkiympäristön toimialan sivuilta.

Liikennejärjestelyistä on tehtävä liikenteenohjaussuunnitelma, joka liitetään poliisille toimitettavaan ilmoitukseen yleisötapahtumasta. Poliisilta ilmoitetaan myös liikenteenohjaajien henkilötiedot. Suunnitelmassa on huomioitava pelastusväylien lisäksi alueella olevat muut toimijat (asukkaat, yrittäjät, virastot jne.) ja heidän kulku kiinteistöihin.

Päätöksen kadun sulkemisesta tekee poliisi tienpitäjää kuultuaan. Kun kyseessä on asemakaava-alueella, suljetulla tiellä järjestettävä henkilöautojen tai moottoripyörien nopeuskilpailu, sulkupäätöksen tekee kaupunginhallitus.

Poikkeavista liikennejärjestelyistä on tehtävä ilmoitus myös pelastuslaitokselle ja sairaankuljetukselle. Myös keskustaksille ja paikallisliikenteelle on tehtävä ilmoitus järjestelyistä.