Ennen töiden aloittamista on haettava kaikki tarvittavat luvat.

Tällä sivulla olevat ohjeet on laadittu noudatettavaksi Seinäjoen kaupungin kaduilla ja muilla yleisillä alueilla suoritettavissa töissä. Ohjeiden ja lupien tarkoituksena on pyrkiä pitämään yleiset alueet mahdollisimman hyvin alkuperäistä vastaavassa kunnossa.

Yleisillä alueilla tarkoitetaan Maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n mukaista asemakaavan katualuettta, toria, muuta liikennöitävää aluetta, puistoaluetta tai virkistysaluetta.

Ohjeet koskevat kaikkia kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviä töitä ja tapahtumia.

Ohjeet

Alla olevassa ohjeessa on kerrottu kaikki tarvittavat tiedot luvan hakemisesta sekä kattavasti lisätietoa mm. lähtöaineistojen hankinnasta ja hakemuksen liitteistä.

Kaikki hakemukset on toimitettava Kaupunkiympäristön kirjaamoon. Kirjaamon sähköposti antaa kuittauksen, kun hakemus on vastaanotettu.

Kaupunkiympäristön Kirjaamo

Kaupunkiympäristön toimiala

Hakemuslomakkeet

Hakemuksilla voi hakea sijoituslupaa, yleisten alueiden työlupia sekä tilapäisten liikennejärjestelyjen lupia.