Kaupungin esteettömät autopaikat maalattiin sinisiksi

Esteetön, sinisellä maalilla maalattu parkkiruutu, jossa on kansainvälinen ISA-tunnus.
Seinäjoen vammaisneuvoston aloitteesta kaupungin invapysäköintipaikat ovat saaneet sinisen värin. Vammaisneuvosto halusi edesauttaa invapysäköintipaikkojen näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Kaupunki on maalauttanut invapysäköintipaikat omien kiinteistöjen parkkialueilta. Myös Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa EEPEE on lähtenyt maalaustalkoisiin mukaan.

Vammaisneuvosto teki viime vuonna aloitteen, että kaupungin ja kaupungin konserniyhtiöiden invapysäköintipaikat maalataan sinisellä värillä saavutettavuuden parantamiseksi. Aloite jätettiin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnalle, joka teki asiasta myöntävän päätöksen.

-Olimme ilahtuneita, kun EEPEE oli myös samaan aikaan lähtenyt maalaustalkoisiin ja maalauttanut invapysäköintipaikat omien liikekiinteistöjensä pysäköintialueilla. Tämä lisää yhteistä näkyvyyttä tälle tärkeälle asialle, iloitsee vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila Seinäjoen kaupungilta.

Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa on parantanut invapysäköinnin näkyvyyttä omien kauppapaikkojensa edustoilla. Lisäksi EEPEE:llä on Hyllykallion Prisman edustalla maalattu erityisiä parkkiruutuja takseja varten, sillä Prismassa asioi paljon asiakkaita taksilla ja erilaisilla palvelukyydeillä.

-Koemme, että invapysäköintipaikkojen maalaus palvelee meidän asiakkaita paremmin. Haluamme olla edelläkävijöitä saavutettavuuden parantamisessa kaikella tavalla, toteaa ryhmäpäällikkö Jukka Matikainen Hyllykallion Prismasta.

-Samalla kun maalasimme inva- ja taksipaikkoja, teimme yhdelle sisäänkäynnille pitkän rivin paljon toivottuja perhepaikkoja, jossa parkkiruudut ovat myös normaalia leveämpiä.

“Vammaisneuvosto haastaa myös muut kiinteistöt mukaan invapysäköintipaikkojen maalaustalkoisiin.”

Myös käyttäjät iloitsevat paremmin näkyvistä ruuduista.

-On hyvä, että ruudut näkyvät nyt paremmin. Silloin ne on helppo löytää, eikä niitä käytetä väärin, vaan ne jäävät niille, jotka oikeasti ruutuja tarvitsevat, Vammaisneuvoston varapuheenjohtaja Jenni Louhivesi kertoo.

Vammaisneuvosto haastaa myös muut kiinteistöt mukaan invapysäköintipaikkojen maalaustalkoisiin.

-Olisi mahtavaa, jos voisimme olla malliesimerkki kuntien joukossa, joka haluaa tuoda esille invapysäköintipaikkojen näkyvyyttä ja löydettävyyttä, toteavat Mattila, Matikainen ja Louhivesi yhteen ääneen.

Mikä on vammaisneuvosto?

Seinäjoen vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin. Vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää kaupungin vammaisten hyvinvointia, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen sekä vammaisille tarkoitettujen palveluiden kannalta. Vammaisneuvosto toimii kuntalain (410/2015) 28 §:ssä tarkoitettuna vaikuttamistoimielimenä. Vammaisneuvosto on Seinäjoen kaupungin osallisuusmallin mukaista toimintaa. Vammaisneuvoston tehtävät jakaantuvat kolmeen eri osa-alueeseen: vaikuttaminen, suunnittelu ja toiminta.

Lisätiedot:
hyvinvointipäällikkö Henna Rantasaari, henna.rantasaari@seinajoki.fi, 0503549311 vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila, kirsi.mattila@seinajoki.fi, 0405305111