Kehitetään yhdessä Seinäjokea kohti kestävämpää liikkumista

Uusi asukaskysely on avautunut ja sen kautta pääset osallistumaan kaupungin suunnitteluun.

Seinäjoen kaupunki on käynnistänyt kestävän liikkumisen suunnitelman laadinnan osana Smart SUMP Seinäjoki -hanketta. Suunnitelmaan halutaan kuulla asukkaiden näkemyksiä arkiliikkumisesta, liikenteen ja liikkumisen kehittämistarpeista sekä -mahdollisuuksista. Suunnitelmaa laatii kaupungin ohjaamana Ramboll Finland Oy. Hanke rahoitetaan REACT-EU määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta suotuisia kulkutapoja, jotka ovat myös taloudellisia, sujuvia ja turvallisia sekä liikkujan terveyttä kohentavia. Useimmiten kestävällä liikkumisella tarkoitetaan jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä liikkumista. Kestävä liikkuminen ei tarkoita pelkästään vähäpäästöisyyttä, vaan se käsittää ekologisuuden rinnalla myös taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Työssä huomioidaan kuitenkin myös autoliikenne ja erityisesti käyttövoimakysymykset.

Miksi vastata kyselyyn?

Pääset vaikuttamaan aidosti kaupungin kehitykseen ja kertomaan omia kokemuksia, näkökulmia sekä kehitystarpeita kestävään liikkumiseen liittyen.

Kehitetään yhdessä ja osallistumalla voit myös voittaa. Arvomme 10 palkintoa kyselyyn vastanneiden kesken. Palkinnot ovat Seinäjoki-tuotteita.

Eli nyt kannattaa osallistua. Kysely http://mpt.link/sjksump on auki 16.10 asti.

Lisätietoja kyselystä:

Tapio Kinnunen, Ramboll Finland Oy Tapio.Kinnunen@ramboll.fi

Eija Rintamäki, projektikoordinaattori, Seinäjoen kaupunki eija.rintamaki@seinajoki.fi

Kysely toteutetaan osana Smart SUMP Seinäjoki -hanketta, joka on rahoitettu REACT-EU määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.