Lag om flyttning av fordon

Staden är skyldig att flytta ett fordon från gatuområde eller andra allmänna områden om fordonet på grund av dess värde, skick eller andra uppenbara omständigheter kan betraktas som ett övergivet fordon eller skrotfordon. Staden kan också flytta ett fordon om det hindrar underhålls- och renhållningsarbete i gatuområdet eller om fordonet inte är dugligt för trafik (besiktning inte genomförd eller obetald försäkring/fordonsskatt). Gator och allmänna områden är inte förvaringsplatser för sådana fordon.

Staden förser ovannämnda fordon med en uppmaning om att flytta fordonet samt skickar den till fordonets ägare. Efter mottagandet av uppmaningen att flytta fordonet har ägaren en vecka på sig att flytta fordonet från platsen i fråga. Fordon som inte flyttas forslas bort till stadens upplag.

Ägaren av fordonet kan lösa ut fordonet från stadens upplag innan det övergår i stadens ägo. Fordonet övergår i stadens ägo 67 dygn efter flyttningen. Innan fordonet överlåts till ägaren debiterar staden ägaren för kostnader som uppkommit av förvaring och flyttning. Den som hämtar fordonet ska också bevisa att hen äger fordonet och bevisa sin identitet.

Fordon som övergått i stadens ägo säljs i regel till skrotning. Köparna lämnar skrotningsbevis för bilarna till staden.

Flyttning av övergivet fordon från privata områden

Ägaren eller innehavaren av tomten eller annan behörig person kan be staden att flytta ett fordon från privata områden. För flytten måste man lämna in en begäran om handräckning till staden angående fordon som ska flyttas. Den som lämnar in begäran om handräckning ansvarar då för kostnaderna för flyttningen.

Privat begäran om handräckning Ladda

Skicka ifylld blankett till stadsmiljöns registratorskontor.

Kontaktuppgifter till registratorskontoret:
Alvar Aallon katu 10, 60100 Seinäjoki
kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi