+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus » Voimassa olevat asemakaavat » 55 Roves » 55005 Roveksen teollisuusalueen muutos ja laajennus, Rekkaväylän jatke

55005 Roveksen teollisuusalueen muutos ja laajennus, Rekkaväylän jatke

Seinäjoen kaupungin Roveksen (55) kaupunginosan korttelit 28 – 46, 83, 84 ja niihin liittyvät viher-, erityis-, katu- ja liikennealueet.

Kaavakartta (pdf, 4.6 Mt)

Selostus (pdf, 7.46 Mt)

Tehdyt selvitykset:
Nurmon keskustan osayleiskaava 2015, Motiivi Oy 2003
Itäinen ohikulkutie Vt 19 tielinjaus 2, luontoselvitys, Suunnittelukeskus Oy 2007 (pdf, 2.81 Mt)Roveksen osayleiskaava 2025, FCG Planeko Oy 2009
Roveksen pohjatutkimus, Aluetekniikka Oy 2010 (pdf, 0.5 Mt)Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset tarveselvitys, Liidea Oy 2010 (pdf, 2.72 Mt)Rakennettavuus- ja perustamistapaselvitys, Ramboll Oy 2011 (pdf, 0.66 Mt)Stabiloitavuustutkimukset, Ramboll Oy 2011 (pdf, 0.36 Mt)Seinäjoen puuterminaalin raideyhteyksien suunnittelu, VR Track 2012 (pdf, 0.66 Mt)Seinäjoen maakunnallinen logistiikka-alue, EP-logistics Oy 2012 (pdf, 2.09 Mt)Seinäjoen logistiikka-alueen aluevaraussuunnitelma, SITO Oy 2015 (pdf, 2.66 Mt)

Rekkaväylän suunnitelmakartta 1 (pdf, 0.33 Mt)Rekkaväylän suunnitelmakartta 2 (pdf, 0.29 Mt)

14.4.2010 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
12.11. - 27.11.2015 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
14.12.2015 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
21.12.2015-22.1.2016 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
15.2.2016 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
22.2.2016 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
30.3.2016 Lainvoimaisuuspäivä
6.4.2016 Voimaantulopäivä


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi