Verksamheten för miljöskyddet i Seinäjoki baseras på olika lagar som gäller inom Seinäjoki stads område. Dessa lagar är till exempel miljöskyddslagen, avfallslagen, marktäktslagen och vattenlagen. Vi övervakar företagens och kommuninvånarnas verksamhet i enlighet med dessa lagar i händelse av att miljöförstöring kan ske eller har redan skett. Dessutom behandlar vi olika tillståndsärenden och fattar beslut även i andra ärenden som baseras på anmälan från kommuninvånare.

Miljöskyddets uppgifter omfattar även uppföljning av miljöstatusen, vilket vi i första hand gör i form av övervakning av luftkvaliteten. Utöver detta medverkar miljöskyddet i olika projekt och vi främjar för vår del målen för hållbar utveckling.

Viktiga delar av Seinäjokis landskap består av de stora åkermarkerna, mosseområdena och de dikade sumpmarkskogorna. Kyro älv och dess huvudfåror brer ut sig från Seinäjokis södra gräns genom Seinäjoki centrum ända till gränsen mot Storkyro. Ett annat betydande vattendrag är Nurmonjoki, som rinner ut i Lappo å. I Seinäjoki finns fyra stora konstgjorda sjöar (Kyrkösjärvi, Kalajärvi, Hirvijärvi och Varpula), som har skapats som vattenreservoarer med tanke på översvämningstider. De konstgjorda sjöarna har även stor betydelse med tanke på rekreationsanvändning.

Miljöskyddschef Hanna Latva-Kiskola, tel. +35844 415 5716
Miljöskyddsinspektör Jukka Järvinen, tel. +35850 581 1695
Miljöskyddsinspektör Miia-Eveliina Lae, tel. +35844 425 5717
Miljöskyddsinspektör Aili Sorjanen, tel. +35850 581 1694

ymparisto@seinajoki.fi
Postadress: PL 215, 60101 Seinäjoki
Besöksadress: Alvar Aallon katu 10, E-ovi, tel. +3586 416 2121