Staden och privata fastigheter har sina skyldigheter vad gäller underhåll och renhållning. Detta föreskrivs separat i lagen. Fastighetsinnehavaren ska ta hand om renhållningen året om i den omfattning som lagen föreskriver.

Fastighetsinnehavare

Fastighetsinnehavaren har skyldighet att hålla rent på gatan bredvid tomten från tomtgränsen till gatans mittlinje. Fastighetsinnehavaren ska också sköta renhållningen i dike och grönområde som angränsar till tomten på högst tre meters avstånd från tomtgränsen. Dessutom ska fastighetsinnehavaren i samma omfattning hålla rent från smuts, snö och is i regnvattenbrunnarnas galler, öppningar i rörledningar till regnvattenbrunnar och i fastighetens anslutningstrummor.

Stad

Staden svarar för det strukturella gatuunderhållet. Detta betyder exempelvis reparation av gatubeläggning. Dessutom sköter staden underhållet av gatumöbler, räcken, vägmärken, upphöjningar och motsvarande anordningar. Staden svarar för renhållningen av byggt grönområde vid gator.