I kart- geodataproduktionen använder Seinäjoki stad det allmäneuropeiska koordinatsystemet ETRS-GK23 och höjdsystemet N2000.

I ETRS-GKn-nivåkoordinaterna används medelmeridianens gradtal framför den östliga koordinaten (y), som är 23 i Seinäjoki.