Vattenförsörjning

Seinäjoen Vesi Oy ansvarar för planering, byggande och underhåll av vattennätet och avlopp. Seinäjoki stadsfullmäktige godkänner verksamhetsområden på vilka vatten- och avloppsnät förverkligas.

I glesbygdens avloppsvattenfrågor ges råd av Seinäjokis miljöskydd.

Gatu- och trafikljusnät

Seiverkot Oy ansvarar för skicket på och underhållet av gatubelysning och trafikljus samt styranordningar förknippade med dessa. Respons kan ges och felanmälan kan göras via Seiverkots egen elektroniska responstjänst.

Distributionsnätsverksamhet

Produktion av fjärrvärme