Kommuninvånarnas avfallskärl töms av Lakeuden Etappi Oy. Avtal gällande avfallstransporter upprättas i Lakeuden Etappis e-tjänst.

Om ordnande av avfallshantering och användning av den organiserade avfallshanteringen i Seinäjoki har föreskrivits närmare i avfallshanteringsbestämmelserna som getts av avfallsnämnden i Lakeus.

Genomförandet av avfallshanteringen övervakas av Seinäjoki miljöskydd.