+
Tulosta
Etusivu

51050 Nurmon kirkon ympäristö

Asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus koskee Seinäjoen kaupungin Nurmon (51) kaupunginosan kortteleita 1058 ja 1059, niihin liittyviä puisto-, maatalous-, vesi- ja katualueita sekä viereisiä peltoalueita.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Seinäjoen kaupungin Nurmon (51) kaupunginosan korttelit 1058, 1059, 1064 ja 1065 sekä niihin liittyvät virkistys-, maatalous-, vesi- ja katualueet.

Kaavakartta (pdf, 1.08 Mt)
Selostus (pdf, 4.85 Mt)
Rakennustapaohjeet (pdf, 7.32 Mt)

Muut selvitykset:

Nurmon kirkon seudun ja pappilan maankäyttösuunnitelmat, Arkkitehdit LSV Oy / Sito Oy, 2015 (pdf, 10.69 Mt)Alueellinen pohjatutkimus Nurmossa, Aluetaito, 2015 (pdf, 0.58 Mt)Nurmon hautausmaan laajennuksen pohjatutkimus, Aluetekniikka Oy, 2014 (pdf, 0.03 Mt)Nurmo, Keskustan osayleiskaava-alueen rakennuskannan inventointi 2004, Jaakko Pöyry Infra, 2005 (pdf, 14.86 Mt)

10.9.2014 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
28.12.2015 - 15.1.2016 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
10.5.2016 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
4.5 - 3.6.2016 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
15.8.2016 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
22.8.2016 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
27.9.2016 Lainvoimaisuuspäivä
5.10.2016 Voimaantulopäivä


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Käyntiosoite: Kaupungintalo E-ovi, Alvar Aallonkatu 10, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi