+
Tulosta
Etusivu

51050 Nurmon kirkon ympäristö

Asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus koskee Seinäjoen kaupungin Nurmon (51) kaupunginosan kortteleita 1058 ja 1059, niihin liittyviä puisto-, maatalous-, vesi- ja katualueita sekä viereisiä peltoalueita.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Seinäjoen kaupungin Nurmon (51) kaupunginosan korttelit 1058, 1059, 1064 ja 1065 sekä niihin liittyvät virkistys-, maatalous-, vesi- ja katualueet.

Kaavakartta (pdf, 1.08 Mt)
Selostus (pdf, 4.85 Mt)
Rakennustapaohjeet (pdf, 7.32 Mt)

Muut selvitykset:

Nurmon kirkon seudun ja pappilan maankäyttösuunnitelmat, Arkkitehdit LSV Oy / Sito Oy, 2015 (pdf, 10.69 Mt)Alueellinen pohjatutkimus Nurmossa, Aluetaito, 2015 (pdf, 0.58 Mt)Nurmon hautausmaan laajennuksen pohjatutkimus, Aluetekniikka Oy, 2014 (pdf, 0.03 Mt)Nurmo, Keskustan osayleiskaava-alueen rakennuskannan inventointi 2004, Jaakko Pöyry Infra, 2005 (pdf, 14.86 Mt)

10.9.2014 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
28.12.2015 - 15.1.2016 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
10.5.2016 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
4.5 - 3.6.2016 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
15.8.2016 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
22.8.2016 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
27.9.2016 Lainvoimaisuuspäivä
5.10.2016 Voimaantulopäivä


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi