+
Tulosta
Etusivu

Kiinteistönmuodostus

Kiinteistöjärjestelmä on vakuusjärjestelmän pohja

Seinäjoen kaupungin asemakaava-alueella kiinteistötoimitukset tehdään pääsääntöisesti kaupungin toimesta ja kiinteistörekisteriä pitää asemakaava-alueella kaupungin kiinteistöinsinööri.

Asemakaavassa vahvistetaan alueiden kaavallinen käyttötarkoitus ja mm. rakennuskortteleiden rakennusoikeuden määrä ja rakennusten sijoittuminen. Asemakaavan vahvistamisen yhteydessä tai kaavan vahvistumisen jälkeen rakennuskortteliin tehtävässä tonttijaossa osoitetaan ja vahvistetaan korttelin jakaantuminen rakennuspaikoiksi eli tonteiksi.

Tonttijaon mukainen kaavatontti ei ole vielä kiinteistö, vaan se muodostetaan rekisteröintikelpoiseksi kiinteistöksi tontin lohkomistoimituksessa.

Tontille ei saa rakentaa ennen kuin tonttijako on toimitettu sekä siihen perustuva tontti on merkitty kiinteistörekisteriin.

Asemakaavassa yleisiksi alueiksi osoitetut ja kaupungin omistuksessa olevat alueet kuten puistot, kadut, torit ja virkistysalueet lohkotaan ja merkitään yleisten alueiden rekisteriin kaupungin toimesta.

Oikopolut

Kiinteistotoimitushakemus.pdf (pdf, 0.07 Mt)

Hinnasto (pdf, 0.14 Mt)


Asiakaspalvelu

Kiinteistörekisterin hoitaja Timo Koskela

p. 06 416 2603, timo.koskelaseinajoki.fi

Kartastoinsinööri Seija Perasto (tonttijaot, tontit)
p. 06 416 2377, 040 774 8679, seija.i.perastoseinajoki.fi

Toimitusinsinööri Kristiina Krigsholm (yleiset alueet)
p. 06 416 2097, 040 774 8760, kristiina.krigsholmseinajoki.fi

Kiinteistöinsinööri Mirja Jatkola

p. 06 416 2378, 044 4255 083, mirja.jatkolaseinajoki.fi