+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus » Voimassa olevat yleiskaavat » Honkakylän, Lehtimäenkylän ja Riskunmäen osayleiskaava 2030

Honkakylän, Lehtimäenkylän ja Riskunmäen osayleiskaava 2030

Kaavakartta (pdf, 9.33 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 10.28 Mt)

Selvitykset:

luonto

Luontoselvitys, Honkakylä, Lehtimäenkylä ja Riskunmäki, 2010 (pdf, 2.79 Mt)

Luontoselvitys -Honkakylä 2007 (pdf, 5.48 Mt) Uuden Seinäjoen yleiskaava-alue, luontoselvitys 2005 (pdf, 4.99 Mt) Seinäjoen luonnon perusselvitys, osa II (ote) (pdf, 5.4 Mt)

maisema

Uuden Seinäjoen yleiskaava-alue, maisemaselvitys 2005 (pdf, 8.01 Mt)

kulttuuri

Honkakylän, Lehtimäenkylän ja Riskunmäen osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys 2013 (pdf, 13.52 Mt) Uuden Seinäjoen yleiskaava-alueen kulttuuriympäristöselvitys 2005 (pdf, 5.71 Mt)

muinaismuistot

Arkeologinen inventointi 2008 (pdf, 3.38 Mt)

lentomelu

Lentotoiminnan ympäristömeluselvityksen täydennys 2012, kiitoradan pidennys (pdf, 0.54 Mt) Lentotoiminnan ympäristömeluselvitys, 2010 (pdf, 1.2 Mt) Ympäristömeluselvitys, lentokentän kiitotien pidennys, 2005 (pdf, 0.86 Mt)

muut ympäristövaikutukset

Karvasuon turvetuotannon ympäristövaikutusten arviointi, 2011

Maankäytön kasvihuonevaikutukset Seinäjoella, 2008 (pdf, 0.48 Mt) Seinäjoen uoman siirtomahdollisuudet lentoaseman osayleiskaava-alueella, 1997 (pdf, 0.48 Mt) Maisemanhoidon ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma, 2003 (pdf, 15.43 Mt)

yleissuunnitelma, Honkakylä

Honkakylän yleissuunnitelma 2020, selostus, 2008 (pdf, 2.94 Mt) Honkakylän yleissuunnitelma, kartta, 2008 (pdf, 2.72 Mt)

Vesihuollon kehittämissuunnitelma (pdf, 3.16 Mt) Vesihuollon kehittämissuunnitelmakartta (pdf, 8.1 Mt)

Käsittelyvaiheet

29.5.2007 Kaupunkisuunnittelujaosto päätti käynnistää kaavan
30.1.2008 Viranomaisneuvottelu
28.6.2010 Kaupunginvaltuusto hyväksyi rakennus- ja toimenpidekiellon
31.10.2012 Yleisötilaisuus
26.11.2012 - 4.1.2013 OAS ja kaavaluonnos nähtävillä
19.12.2012 Kaavoittajan vastaanotto
20.2.2014 Viranomaisneuvottelu
15.4.2014 Kaupunkisuunnittelujaosto
30.6.2014 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
7.8. - 5.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä
14.8.2014 Yleisötilaisuus
17.3.2015 Kaupunkisuunnittelujaosto
20.4.2015 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan valtuuston hyväksyttäväksi
27.4.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksyi
1.6.2015 Valitukset Vaasan hallinto-oikeuteen
16.6.2015 Kaupunkisuunnittelujaosto jatkoi rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen
23.11.2015 Kaupunginhallitus määräsi kaavan osittain voimaan (MRL 201§)
24.11.2015 Kaupunkisuunnittelujaosto poisti rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen voimaan
tuleviksi määrätyiltä alueilta
9.12.2015 Kuulutettu voimaan osittain
17.5.2017 Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen antopäivä
16.6.2017 Lainvoimaisuuspäivä
23.8.2017 Kaava voimaan kaikilta osin, rakennuskielto ja toimenpiderajoitus poistuvat kokonaisuudessaan


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi