+
Tulosta
Etusivu

53010 Karhuvuori IV

Asemakaavan muutos koskee Tanelinranta (53) kaupunginosan kortteleita 160 – 165 ja niihin liittyviä virkistys- ja katualueita sekä Kertunlaakson (54) kaupunginosan katualuetta.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Tanelinrannan (53) kaupunginosan korttelit 160 – 178 ja niihin liittyvät virkistys-, erityis- ja katualueet sekä Kertunlaakson (54) kaupunginosan katualue. Karhuvuoren asuntoalueen laajennus.

Kaavakartta (pdf, 5.33 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 11.59 Mt)

Havainnekuva (pdf, 13.47 Mt)

Selvitykset ja muut taustamateriaali:

Nurmon keskustan osayleiskaava 2015 (pdf, 1.48 Mt) Luontoselvitys Tanelinranta, Keski-Nurmo, Veneskoski, FM Hannu Tuomisto, Seinäjoen kaupunki 2010 (pdf, 2.94 Mt) Seinäjoki, entisen Nurmon kunnan alueen muinaisjäännösinventointi 2010, Mikroliitti Oy, Seinäjoen kaupunki 2010 (pdf, 13.68 Mt)
Itäinen ohikulkutie, Elyn internetsivut

14.5.2014 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
18.9. - 3.10.2014 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
15.10.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
24.10. – 22.11.2018 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
10.12.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
17.12.2018 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
29.1.2019 Lainvoimaisuuspäivä
30.1.2019 Voimaantulopäivä


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi