+
Tulosta
Etusivu

15025 Eskoon ympäristö

Kärjen (15) kaupunginosan korttelit 134 - 138 sekä niihin liittyvät virkistys, erityis- ja katualueet.

Kaavakartta (pdf, 1.01 Mt)Kaavaselostus (pdf, 9.7 Mt)

Rakennustapaohje (pdf, 4.11 Mt)

Selvitykset:

Luontoselvitys, Routakallio-Eskoo-Rengonkylä-Honkakylä. Seinäjoen kaupunki, 2007 (pdf, 10.69 Mt)


Luontoselvitys, Seinäjoen eteläisen yleiskaavan laajennus - Viitasammakot. Seinäjoen kaupunki, 2008 (pdf, 0.99 Mt)

Seinäjoki Yleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy, 2008 (pdf, 39.98 Mt)


Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaava 2025. Seinäjoen kaupunki, 2009

Eskoon alueen maankäyttösuunnitelma, Seinäjoki. Arkkitehdit LSV, 2016 (pdf, 12.95 Mt)

Eskoon alueen ja Törnäväntien liikenneselvitys. SITO Oy, 2016:

Eskoon alueen liikennetuotos (pdf, 0.22 Mt)Törnäväntien toimivuustarkastelut (pdf, 2.77 Mt)


Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma, Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä, Sito Oy 2016 (pdf, 2.66 Mt)

12.4.2012 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
24.11. - 9.12.2016 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
19.12.2016 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
22.12.2016. - 24.1.2017 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
13.2.2017 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan
20.2.2017 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
28.3.2017 Lainvoimaisuuspäivä
5.4.2017 VoimaantulopäiväSeinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Käyntiosoite: Kaupungintalo E-ovi, Alvar Aallonkatu 10, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi