+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus » Poikkeusluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Poikkeusluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Rakentamista ja maankäyttöä ohjataan kaavoituksella. Alueiden yksityiskohtainen suunnittelu tulee tehdä asemakaavamääräysten mukaisesti.

Jos rakentamisessa on tarve poiketa asemakaavasta tai muista lainvoimaisista säännöksistä, on haettava poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu.

Rakennusluvan yhteydessä rakennusvalvontaviranomainen määrittelee tarvitaanko ennen rakennusluvan hakemista erillinen poikkeuslupa tai suunnittelutarveratkaisu.

Rakentaminen vastoin voimassa olevaa asemakaavaa sekä rakentaminen kaavoittamattomilla ranta-alueilla tarvitsee poikkeamisluvan. Jos alueella ei ole asemakaavaa, saattaa rakennusluvan myöntäminen edellyttää suunnittelutarveratkaisun.

Vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on osoitettu suoralla rakennusluvalla rakennettavat rakennuspaikat.

Asemakaavasta poikkeaminen (MRL 171§)

Suunnittelutarveratkaisu (MRL 137§)

Suunnittelutarve ranta-alueelle (MRL72§)

Naapurien kuuleminen
Hakijan tulee esittää selvitys naapurien kuulemisesta. (Naapurien kuulemislomake)

Hakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi on suositeltavaa, että hakija itse hankkii asianomaisten naapureiden lausunnot. Naapurien kuulemiset voidaan hakijan pyynnöstä suorittaa myös kaupungin toimesta.

Päätös
Hakemuksen ratkaisee toimenpiteen laadusta riippuen viranhaltija, kaupunginhallitus tai kaupunkiympäristölautakunta. Hakemus tulee aina jättää kaavoitukseen riippumatta siitä, mikä viranomainen kulloinkin päätöksen tekee. Päätös poikkeamisesta tai suunnittelutarveratkaisusta ei vielä oikeuta rakentamiseen. Myönteisessä päätöksessä määrätään aina aika, jonka kuluessa rakennuslupaa on haettava.

Lisätietoja hakemukseen liittyvistä asioista:

puh. 044 470 0419,
kaavoitus(at)seinajoki.fi

Hakemusohjeet (pdf, 0.49 Mt)

Hakemus (doc, 0.19 Mt)

Naapurien kuulemislomake (doc, 0.17 Mt)

Maksut (pdf, 0.01 Mt)


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi