+
Tulosta
Etusivu

51041 Latikan alue

Asemakaava koskee (51.) Nurmon kaupunginosan Latikan aluetta. Asemakaavan laajennuksella muodostuvat: (51.) Nurmon kaupunginosan osakorttelit 104 ja 114 sekä korttelit 101 - 103, 105 ja 107 - 113 sekä niihin liittyvät virkistys- ja katualueet. Asemakaavalla osoitetaan alueelle suurehkoja omakotitalotontteja ja pyritään turvaamaan riittävän monipuolinen pientalotonttitarjonta Seinäjoen keskustan lähialueella.

Kaavakartta (pdf, 0.45 Mt)

Selostus (pdf, 9.1 Mt)
16.6.2008 Nurmon kunnanhallitus päätti käynnistää asemakaavoituksen
24.11. - 23.12.2008 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
15.2.2010 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
18.2. - 19.3.2010 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
17.5.2010 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
24.5.2010 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
28.6.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotus
xx.6.2010 Kaavavalitus
18.10.2010 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
25.10.2010 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
13.12.2010 Kaupunginhallitus päätti MRL:n 201§:n perusteella määrätä asemakaavan tulevan osittain voimaan
22.12.2010 Lainvoimaisuuskuulutus, kaava tulee osittain voimaan
16.3.2011 Lainvoimaisuuskuulutus, kaava tulee kaikilta osin voimaan


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi