+
Tulosta
Etusivu

Osoitenumerointi

Osoitteet
Kiinteistölle pääseminen edellyttää oikeita osoitetietoja ja oikein merkittyä reittiä perille asti.
Osoitemerkintöjen puuttuminen heikentää merkittävästi pelastustoimintaa hätätilanteessa. Hätäkeskukset tarvitsevat oikeat ja tarkat osoitetiedot, jotta apua antavat viranomaiset voidaan ohjata kohteeseen nopeasti ja varmasti.
Toimiva jakeluliikenne, palvelu- ja muun liiketoiminnan tarpeet sekä matkailu ja vapaa-ajan liikkuminen edellyttävät kattavaa, ajantasaista ja jatkuvasti saatavilla olevaa rakennusten osoitetietoa ja yhtenäistä osoitetietojärjestelmää.
Kiinteistöjen osoitemerkintöjen paikalleen laittaminen kuuluu kiinteistön omistajille.

Osoitemerkintöjen sijoittaminen
Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikenne-alueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva valaistu numero tai kirjain (MRA 84 §). Kaava-alueen ulkopuolella voidaan erityisistä syistä sallia heijastavalla pohjalla oleva osoitenumero.
Milloin rakennus ei ulotu kadun tai muun liikenneväylän välittömään läheisyyteen, heijastavalla pohjalla oleva osoitenumero tai sen osoittava ohjaus on sijoitettava kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän.
Kulmatalon osoitenumerointi on kiinnitettävä kummankin kadun tai liikenneväylän puolelle.

Keneltä osoitenumero ja tarvittavat luvat
Osoitenumeron rakennukselle antaa kunta. Lisäksi tarvitaan maanomistajan lupa, jos osoitenumerokilpi pystytetään oman kiinteistön ulkopuolelle.

Navigaattoreiden osoitteet
Navigaattoreiden kartta-aineiston päivittäminen ei ole kunnan asia vaan palvelun tarjoajan vastuulla.
Navigaattoreiden kartta-aineistot eivät päivity itsestään vaan laitteen omistajan itse tulee huolehtia, että hänellä on käytössään palvelun tarjoajan viimeisin päivitys kartta-aineistosta. Navigaattoreiden osoiteaineiston ajantasaisuus riippuu toimittajien aineistojen päivitystiheydestä. Mikäli huomaatte virheitä navigaattoreiden kartta-aineistossa, olkaa yhteydessä navigaattorin kartta-aineiston toimittajaan.


Kartastoinsinööri Seija Perasto

p. 06 4162 377 seija.i.perastoseinajoki.fi