+
Tulosta
Etusivu

Elintarvikevalvonta

Elintarvikelain tarkoituksena on varmistaa, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja määräystenmukaisia ja että elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda kuluttajaa harhaan.

Ensisijainen vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta ja määräystenmukaisuudesta on elintarvikealan toimijalla. Omavalvonnan avulla toimija varmistaa, että elintarvikkeen turvallisuus ei vaarannu sinä aikana, kun elintarvike on toimijan vastuulla. Viranomaisvalvonnan tehtävänä on puolestaan varmistaa, että omavalvonta toimii tehokkaasti ja että elintarvikkeen turvallisuus, jäljitettävyys ja muu määräystenmukaisuus toteutuu kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa.

Elintarvikevalvonnan kohteita ovat:

  • Ilmoittamista tai hyväksyntää edellyttävät elintarvikehuoneistot mukaan lukien ns. virtuaalihuoneistot, liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kuljetustoiminta
  • Liikkuvat elintarvikehuoneistot, joista on jo tehty ilmoitus toiselle paikkakunnalle ja joiden saapumisesta valvontaviranomaisen alueelle on toimijan tiedotettava
  • Toimijat, jotka valmistavat tai saattavat markkinoille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita (kontaktimateriaalialan toimijat), sekä
  • Ilmoittamista edellyttävät elintarvikkeiden alkutuotantopaikat

Oiva- valvontatietojen julkaiseminen

Elintarvikkeiden vähittäismyyntiä ja tarjoilua koskevat tarkastusraportit julkaistaan hymynaamoin toukokuusta 2013 alkaen nettisivuilla osoitteessa www.oivahymy.fi. Yritysten on viimeistään 1.1.2014 alkaen julkaistava raportti myös yrityksen sisäänkäynnin yhteydessä. Oiva laajenee vaiheittain kaikkiin elintarvikealan yrityksiin vuoteen 2015 mennessä.