Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon yksikön toiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Isokyrö, Kauhava, Kuortane, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Vimpeli ja Ähtäri.

Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle.

Ympäristöterveydenhuollon vastuualueelle kuuluvat yleinen terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu. Yleinen terveysvalvonta käsittää elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan.

Ajankohtaista

Muutoksia pieneläinpäivystyksessä elokuussa!

Evidensia Seinäjoen eläinsairaala ei päivystä elokuussa arkisin eläinlääkäriresurssipulasta johtuen, millä on vaikutusta erityisesti Seinäjoen, Lapuan ja Isonkyrön pieneläinpäivystykseen. Elokuussa arkiöisin Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon päivystävä kaupungineläinlääkäri vastaa kiireellisen ensiavun antamisesta pieneläimille. Päivystävän eläinlääkärin tavoittaa 24/7 Evidensia Seinäjoen eläinsairaalan päivystysnumerosta 0600 41 8823, josta hoitaja ohjaa tarvittaessa päivystävälle kaupungineläinlääkärille.  

Poikkeusjärjestelyillä on vaikutusta päivystyksen sijaintiin, koska pieneläimet hoidetaan kaupungineläinkääreiden omilla vastaanotoilla Ylistarossa, Lapualla tai Alajärvellä. Kaupungineläinlääkäreiden vastuulla on myös suureläinten päivystysaikainen hoito, mikä voi lisätä ruuhkaa. Lisäksi laajalla päivystysalueella ajomatkat voivat pidentää odotusaikaa. Ensiapua vaativat eläimet hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä.

Pahoittelemme poikkeuksellisista päivystysjärjestelyistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa!

Ympäristöterveydenhuollon vuosittainen perusmaksu

Ympäristöterveydenhuollon valvonnan perusmaksu otetaan käyttöön valtakunnallisesti vuoden 2022 alusta lähtien. Tämä tarkoittaa sitä, että elintarvikelain (297/2021) ja Terveydensuojelulain (763/1994) mukaisilta toimijoilta aletaan periä vuosittaista 150 € suuruista perusmaksua. Maksu peritään suunnitelmallisen valvonnan piiriin kuuluvilta kohteilta muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Lisätietoa elintarvikevalvonnan ja terveydensuojeluvalvonnan sivuilta.

Tartuntatautilain mukainen valvonta ympäristöterveydenhuollossa

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto on aloittanut tartuntatautilain muutokseen (147/2021) liittyvät tarkastukset valvonta-alueensa asiakastiloissa.

Terveystarkastajat valvovat tartuntatautilain mukaisten toimenpiteiden noudattamista terveydensuojelu- ja elintarvikelain mukaisten tarkastusten yhteydessä. Lisäksi tarkastuksia voidaan tehdä Aluehallintoviraston tai Traficomin pyynnöstä myös muihin kuin varsinaisiin valvontakohteisiin. Valvonnalla on tarkoitus ennaltaehkäistä koronan leviämistä ohjauksen ja neuvonnan avulla.

Tartuntatautilain mukaisessa valvonnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

  • Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus puhdistaa kädet joko pesemällä tai käsidesillä
  • Asiakkaille ja osallistujille annetaan toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta ja muista vastaavista käytänteistä tartuntojen leviämisen estämiseksi (esim. oireettomuus)
  • Tiloja ja pintoja puhdistetaan tehostetusti
  • Asiakkaiden ja osallistujien oleskelu on järjestetty tarkoituksenmukaisen väljästi.

Tartuntatautilain vaatimuksiin liittyvää tietoa on valtakunnallisesti kerätty aluehallintoviraston verkkosivulle https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta.

Yritykset voivat kysyä lisätietoja tartuntatautilain tulkinnoissa Aluehallintoviraston koronainfosta:

  • koronainfo@avi.fi
  • puhelinnumero: 0295 016 666, ma–pe klo 8–11.30 ja 12.30–16.

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon valvonta-alueen kuntien asukkaat (Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Isokyrö, Kauhava, Kuortane, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Vimpeli ja Ähtäri) voivat ilmoittaa asiakastiloihin liittyvistä puutteista terveystarkastajien yleiseen sähköpostiin terveystarkastajat@seinajoki.fi