+
Tulosta
Etusivu

Liikkuvat elintarvikehuoneistot

Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa siirrettävää tai väliaikaista (koottavissa ja purettavissa olevaa, paikasta toiseen siirrettävää) elintarvikkeiden myynti- tai käsittelypaikkaa tai -laitteistoa, kuten esimerkiksi liikkuvaa kioskia, myyntivaunua tai -kojua, telttakatosta, jne.

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta on tehtävä kirjallinen ilmoitus (elintarvikehuoneistoilmoitus) sen kunnan valvontaviranomaiselle jonka alueella toiminta aloitetaan tai jonka alueella elintarvikehuoneiston toiminnasta on aiemmin ilmoitettu. Kts. Elintarvikehuoneistosta tehtävä ilmoitus. Liikkuvat elintarvikehuoneistot kuuluvat myös Oiva-arvioinnin piiriin.

Tiedotus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tapahtuvasta toiminnasta

Elintarvikealan toimijan on tiedotettava liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tapahtuvasta elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä niiden kuntien valvontaviranomaisia, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista. Kun toimija liikkuu sen kunnan valvonta-alueella, jonka elintarvikevalvontaviranomaiselle liikkuvasta elintarvikehuoneistosta on alun perin tehty ilmoitus, ei tiedottamista tarvitse tehdä.

Evira on tehnyt ohjeen, joka koskee elintarvikkeiden käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua käsittelevää lainsäädäntöä ja sen soveltamista ulkotiloissa. Ohje koskee myös ulkomyyntiin verrattavaa toimintaa sisätiloissa mm. kaupan tai kauppakeskuksen sisällä tapahtuvaa toimintaa. Ruokaviraston ulkomyyntiohje.


Liikkuvia elintarvikehuoneistoja valvovat seuraavat tarkastajat:

Luhtasaari Piia
p. 044 425 5039, Uutela Katariina p. 044 4255 579 sijaisena Johanna Sivula
Isokyrö, Kauhava, Seinäjoki
Kuoppa-aho Teresa p. 044 425 5529
Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Lapua, Soini, Vimpeli
Ranta-Knuuttila-Mertala Riitta p. 040 561 6000
Alavus, Kuortane, Ähtäri