+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Ympäristönsuojelu » Ympäristöluvat » Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta tai käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tälläisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun seikan selvittämiseksi (ympäristönsuojelulaki 31 §)

Ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaan koeluonteisesta toiminnasta tehdään kirjallinen ilmoitus toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ennen ilmoituksen tekemistä on hyvä selvittää, voiko toimintaa harjoittaa ilmoituksen perusteella vai onko siihen haettava ympäristölupa. Tällöin tarkistetaan myös viranomaisen toimivaltaisuus. Asian käsittelee se lupaviranomainen, jonka toimivaltaan laitos tai toiminta ympäristönsuojelulain ja -asetuksen nojalla kuuluu.

Koeluonteinen toiminta voi liittyä esimerkiksi ympäristönsuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Kokeilutoimintaa voi olla esimerkiksi polttoaineen vaihtaminen, uusien korvaavien kemikaalien kokeilu tai jätteiden hyödyntäminen raaka-aineena. Ilmoitus voidaan tehdä lomakkeella tai vapaamuotoisesti.

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)


Ympäristönsuojelu

PL 215 / Alvar Aallon katu 10
60101 Seinäjoki

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelupiste

avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 426 2121