+
Tulosta
Etusivu

Patterointi-ilmoitus

Orgaanisen lannoitevalmisteen aumaaminen eli patterointi on yleensä lannan tilapäistä varastointia lantalan ulkopuolella. Yleisin patteroinnin peruste on työtekniset syyt, esim. kauempana sijaitsevat pellot tai kelirikko. Patteroinnilla ei voida kuitenkaan korvata lantalaa. Patterointi-ilmoitus on voimassa vuoden kerrallaan.

Patteroinnissa noudatettavat määräykset:

  1. Varastoidun orgaanisen lannoitevalmisteen kuiva-ainepitoisuus on oltava vähintään 30 %.
  2. Varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Varastointi aumassa on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisilla alueilla.
  3. Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa.
  4. Auman etäisyys vesistöstä, valtaojasta ja talousvesikaivosta on oltava vähintään 100 m ja lähimmästä ojasta vähintään 5 m.
  5. Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 cm nestettä sitova kerros. Aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy. Auma on peitettävä tiiviillä peitteellä.
  6. Yhteen aumaan on sijoitettava vähintään yhden hehtaarin alalle ja enintään koko lohkolle levitettävä määrä.
  7. Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan lantapatteria ei saa sijoittaa 100 metriä lähemmäksi naapurin vakinaista asuntoa ilman naapurin suostumusta.
  8. Paikalle, jolla auma on sijainnut, saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen.


Valtioneuvoston asetus (1250/2014) eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta


Ympäristönsuojelu

PL 215 / Alvar Aallon katu 10
60101 Seinäjoki

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelupiste

avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 426 2121