+
Tulosta
Etusivu

Meluilmoitus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus tilapäisestä häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tapahtumasta tai toimenpiteestä, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää (ympäristönsuojelulaki 118 §). Meluilmoituksesta annetaan päätös, jossa on määräyksiä mm. melun leviämisen ehkäisemisestä, jätehuollosta sekä tiedottamisesta lähialueen asukkaille. Päätöksestä peritään maksu.

Meluilmoitus on tehtävä mm. seuraavista tapahtumista tai toiminnoista:

  • ulkoilmakonsertit
  • moottoriurheilukilpailut
  • rakentamisen toiminnot

Meluilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli toimitaan Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Myöskään toiminnan, jonka ympäristöluvassa on annettu määräyksiä melusta, ei tarvitse tehdä meluilmoitusta.

Meluilmoituslomake löytyy lomakkeet sivulta.

Tapahtuman järjestäjien on hyvä ottaa yhteyttä ympäristönsuojelun toimistoon jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa. Osa tapahtumien melupäätöksistä käsitellään ympäristölautakunnassa, jolloin lakisääteinen määräaika ei riitä päätöksen valmisteluun. Kun tapahtuman järjestäjä toimii hyvissä ajoin, voidaan asioista vielä neuvotella ja vältytään yllättäviltä toiminnan rajoituksilta. Meluilmoitus jätetään kuitenkin aina viimeistään 30 vrk ennen tapahtuman tai toiminnan alkamisajankohtaa Seinäjoen ympäristönsuojelun toimistoon (Keskuskatu 32 I, 60100 Seinäjoki) tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistoseinajoki.fi . Jos tapahtuma tai toiminta tapahtuu usean kunnan alueella, toimitetaan ilmoitus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Ympäristönsuojelulaki 527/2014


Seinäjoen kaupunki

Ympäristönsuojelu

Keskuskatu 32 I
60100 Seinäjoki

Toimisto avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi