+
Tulosta
Etusivu

Jätehuolto

Jätteenkuljetus

Kotitalouksien jätehuollon järjestäminen kuuluu Seinäjoella Lakeuden Etappi Oy:lle. Kaikkien asukkaiden on kuuluttava järjestettyyn jätteiden kuljetukseen. Järjestetty jätteenkuljetus koskee Seinäjoella myös asumislietteitä.

Kaava-alueella poltettavan jätteen jäteastian pisin tyhjennysväli on kaksi viikkoa ja haja-asutusalueella neljä viikkoa.

Vierekkäiset kiinteistöt ja lähinaapurit voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää yhteistä jäteastiaa, jos ne sijaitsevat kaava-alueella alle yhden kilometrin päässä ja haja-asutusalueella alle kolmen kilometrin päässä toisistaan. Sopimus tulee tehdä kirjallisena ja toimittaa Lakeuden Etapille.

Seinäjoella on voimassa Lakeuden jätelautakunnan yleiset jätehuoltomääräykset, joista saa lisätietoa jäteasioista ja poikkeusjärjestelyistä.

Jätteenkuljetuksen poikkeusjärjestelyihin voi hakea lupaa Lakeuden jätelautakunnalta. Poikkeusjärjestelyillä tarkoitetaan esimerkiksi jäteastian tyhjennysvälin pidennystä.

Asumislietteiden omatoiminen käsittely on mahdollista seuraavin edellytyksin:

• hakija on aktiiviviljelijä
• liete levitetään hakijan hallinnoimalle pellolle
• lietteet käsitellään kalkkistabiloimalla
• käytössä on asianmukainen kalusto
• ei levitystä kesannolle


Asumisessa syntyvän lietteen omatoimiseen käsittelyyn siirtymisestä ja siitä luopumisesta pitää tehdä etukäteen kirjallinen ilmoitus Lakeuden jätelautakunnalle.

Lakeuden Etappi Oy:n sivuilta löytyvät tarkemmat lajitteluohjeet. Seinäjoki-Nurmon, Ylistaron ja Peräseinäjoen jäteasemien yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät myös Lakeuden Etapin sivuilta. Myös ekopisteiden sijainnit löytyvät Lakeuden Etappi Oy: n sivuilta.


Jätelaki (646/2011)


Ympäristönsuojelu

PL 215 / Alvar Aallon katu 10
60101 Seinäjoki

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelupiste

avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 426 2121