+
Tulosta
Etusivu

Purkamislupa- ja ilmoitus

Purkamislupa
Lupa tulee aina hakea kirjallisesti. Hakemuksessa on tavallisesti oltava seuraavat asiapaperit:

a) Purkamislupahakemus (2 kpl)

b) selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
- todistus annetusta lainhuudosta tai kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös

c) karttaliite
- merkitään tontti/tila ja purettavat rakennukset

d) selvitys purkutyöstä
- jätteiden määrä
- jätteiden laatu
- jätteiden käsittelytapa

e) naapureiden kuuleminen
- naapureita ovat viereisten, vastapäisten ja kulmittain olevien kiinteistöjen omistajat/haltijat

f) vastaava työnjohtaja
- omakotitaloissa ja sitä vaativammissa kohteissa vastaavan työnjohtajan tulee yleensä olla vähintään teknillisen koulun suorittanut henkilö tai purkutöistä vahvan kokemuksen omaava henkilö.

Purkukohteesta tulee pitää erillistä jätekirjanpitoa, johon merkitään jätteiden todelliset määrät (ympäristöviranomaisen lomake).

Purkamisilmoitus
Ilmoitus tulee aina tehdä kirjallisesti. Purkamisilmoituksessa on tavallisesti oltava samat asiakirjat kuin purkamislupahakemuksessa.


Seinäjoen kaupunki

Rakennusvalvonta

Kaupunkiympäristön toimiala

Käyntiosoite: Kaupungintalo, Kirkkokatu 6

Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

p. 06 416 2286, 06 416 2439, 06 416 2965

rakennusvalvontaseinajoki.fi