+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Rakennusvalvonta » Katselmukset ja tarkastukset

Katselmukset ja tarkastukset

Rakennustyön aikana viranomaiset suorittavat työmaalla katselmuksia ja tarkastuksia, joiden tarpeellisuus on määritelty lupapäätöksessä. Katselmuksen suorittamisesta ajallaan sekä katselmusajankohdan varaamisesta huolehtii työmaan vastaava työnjohtaja. Katselmukset suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

Aloitusilmoitus

Ennen rakennustöihin ryhtymistä tulee rakennusvalvontaviranomaiselle tehdä ilmoitus työn aloittamisesta. Samalla varmistutaan siitä, että rakennuslupa on lainvoimainen ja työmaalle on nimetty vastaava työnjohtaja, kvv-työnjohtaja ja iv-työnjohtaja.

Yhteydenotot:

Tarkastusinsinööri Ari Peltola p. 050 376 0509
Tarkastusinsinööri Jarmo Akkala p. 044 425 5070
Tarkastusinsinööri Pasi Nevanperä p. 044 425 5300
Tarkastusinsinööri Sirpa Ollila p. 044 4181127

Aloituskokous

Rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen pitämisestä ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.

Yhteydenotot:

Tarkastusinsinööri Ari Peltola p. 050 376 0509
Tarkastusinsinööri Jarmo Akkala p. 044 425 5070
Tarkastusinsinööri Pasi Nevanperä p. 044 425 5300
Tarkastusinsinööri Sirpa Ollila p. 044 4181127

Korkeusaseman määritys

Sijainnin merkitsemisen jälkeen suoritetaan rakennuspaikalla rakennusten korkeusaseman määritys. Rakennusten nurkkapisteissä tulee olla tällöin merkkipaalut, joihin on merkitty ajateltu korkeusasema.

Yhteydenotot:

Tarkastusinsinööri Ari Peltola p. 050 376 0509
Tarkastusinsinööri Jarmo Akkala p. 044 425 5070
Tarkastusinsinööri Pasi Nevanperä p. 044 425 5300
Tarkastusinsinööri Sirpa Ollila p. 044 4181127

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus suoritetaan, kun perustukset on kaivettu, kuitenkin ennen täyttöjä tai muita pohjanvahvistustöitä. Paaluperusteisissa rakennuksissa pohjakatselmus suoritetaan, kun paalutustyöhön ollaan ryhtymässä mahdollisen koepaalutuksen jälkeen.

Yhteydenotot:

Tarkastusinsinööri Ari Peltola p. 050 376 0509
Tarkastusinsinööri Jarmo Akkala p. 044 425 5070
Tarkastusinsinööri Pasi Nevanperä p. 044 425 5300
Tarkastusinsinööri Sirpa Ollila p. 044 4181127

Sijainnin merkitseminen

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen kaupungin mittausosasto suorittaa rakennusten paikan merkitsemisen maastoon. Toimitus tilataan vähintään kaksi työpäivää ennen mittauspalveluista Markku Vedenjuoksu p. 0500 709125.

Runkokatselmus

Runkokatselmus suoritetaan, kun kantavat rakenteet on tehty, kuitenkin ennen niiden peittämistä.
Suurissa rakennuskohteissa rakennesuunnittelijan tulee olla paikalla ja katselmus voidaan suorittaa useammassa osassa.

Yhteydenotot:

Tarkastusinsinööri Ari Peltola p. 050 376 0509
Tarkastusinsinööri Jarmo Akkala p. 044 425 5070
Tarkastusinsinööri Pasi Nevanperä p. 044 425 5300
Tarkastusinsinööri Sirpa Ollila p. 044 4181127

Ilmanvaihto- vesi- ja viemäröinti- ja lämmityslaitteiden katselmus

Katselmus suoritetaan, jos rakennuksessa on keskusilmanvaihto tai jos rakennuksessa on useita eri paloteknisiä osastoja esim. liikekiinteistöt, kerrostalot. Tarkastusinsinööri ja lvi-valvoja Rauno Hedberg p. 06 416 2415.

Energialaitoksen tarkastukset

Energialaitos suorittaa omia tarkastuksiaan rakennustyön aikana antamiensa ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottokatselmuksessa tulee esittää teknisen tilan tarkastuspöytäkirja.
Teknisen tilan tarkistaa Jukka Korkea-aho p. 020 760 1367.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus suoritetaan ennen loppukatselmusta. Katselmus tilataan mittauspalveluista, Markku Vedenjuoksu p. 0500 709125

Osittainen loppukatselmus (käyttöönotto)

Osittainen loppukatselmus suoritetaan kohteelle silloin, kun vain osa rakennusta on valmiina otettavaksi käyttöön tai kun kohde ei kaikilta osiltaan ole vielä täysin valmiina (esim. pihatyöt kesken). Katselmuksia tehdään tiistaina ja perjantaina aamupäivisin. Katselmus tilataan rakennusvalvontatoimistosta. Katselmuksen suorittaa rakennusvalvontaviranomainen, joka kutsuu muut kohteessa tarvittavat viranomaiset. Kantakaupungin ja Peräseinäjoen alueiden katselmukset tilataan toimistosihteereiltä:

Toimistosihteeri Inkeri Haapaharju p. 06 416 2286
Toimistosihteeri Taina Korkea-aho p. 06 416 2439
Toimistosihteeri Katja Virkkunen p. 416 2965

Nurmon ja Ylistaron alueiden katselmukset tilataan suoraan tarkastusinsinööreiltä

Tarkastusinsinööri Ari Peltola p. 050 376 0509
Tarkastusinsinööri Jarmo Akkala p. 044 425 5070
Tarkastusinsinööri Pasi Nevanperä p. 044 425 5300
Tarkastusinsinööri Sirpa Ollila p. 044 4181127

Loppukatselmus

Loppukatselmus suoritetaan, kun rakennuskohde ympäristöineen on täysin valmis. Aikavaraukset suoraan tarkastusinsinööriltä. Erillinen loppukatselmus tulee suorittaa myös silloin, kun osittaisessa loppukatselmuksessa kirjatut keskeneräisyydet on kohteella tehty. Ilmoitusmenettelyä vaativissa kohteissa rakennuspaikalla voidaan suorittaa tarvittaessa aloituskatselmus ja työvaihekatselmuksia. Rakentajan on lisäksi ilmoitettava rakennustyön valmistumisesta loppukatselmuksen suorittamista varten.

Yhteydenotot:

Tarkastusinsinööri Ari Peltola p. 050 376 0509
Tarkastusinsinööri Jarmo Akkala p. 044 425 5070
Tarkastusinsinööri Pasi Nevanperä p. 044 425 5300
Tarkastusinsinööri Sirpa Ollila p. 044 4181127

TARKASTUSASIAKIRJOJA:

Ilmavirtojen mittauspöytäkirja (pdf, 0.1 Mt)Iv-työn tarkastusasiakirja (pdf, 0.07 Mt)Vesipainepöytäkirja (pdf, 0.13 Mt)Kvv-työn tarkastuasiakirja (pdf, 0.07 Mt)Rakennustöiden tarkastusasiakirja (pdf, 0.15 Mt)

Seinäjoen kaupunki

Rakennusvalvonta

Kaupunkiympäristön toimiala

Käyntiosoite: Kaupungintalo, Kirkkokatu 6

Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

p. 06 416 2286, 06 416 2439, 06 416 2965

rakennusvalvontaseinajoki.fi