+
Tulosta
Etusivu

Terveydensuojelu

Terveydensuojelulain mukaisten toimintojen ilmoitus- ja lupamenettely

13 § (11.11.2016/942)
Ilmoitusvelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle:

1) majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitetun majoitusliikkeen käyttöönotosta;

2) yleisölle avoimen kuntosalin ja muun liikuntatilan, saunan, kylpylän, uimahallin, uimalan ja uimarannan käyttöönotosta;

3) päiväkodin ja kerhon sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antavan oppilaitoksen ja opetuksen järjestämispaikan käyttöönotosta;

4) jatkuvaa hoitoa antavan sosiaalihuollon toimintayksikön sekä vastaanottokeskuksen käyttöönotosta;

5) solariumliikkeen, tatuointiliikkeen ja kauneushoitolan sekä muun huoneiston, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä, käyttöönotosta;

6) sellaisen muun huoneiston tai laitoksen käyttöönotosta tai sellaisen toiminnan aloittamisesta, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa.

Vastaava ilmoitus on tehtävä myös 1 momentissa mainitun toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnanharjoittajan vaihtumisesta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Ilmoituksessa on annettava toiminnanharjoittajaa ja toimintaa koskevat sekä toimintaan liittyvien terveyshaittojen arviointia varten tarpeelliset tiedot. Tarkemmat säännökset ilmoituksesta ja siihen liitettävistä selvityksistä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

18 § (11.11.2016/942)
Talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen

Talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin toiminta on hyväksytty.

Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä laajennetaan tai muutetaan olennaisesti tai jos veden laadussa tai jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan muuttamista. Toimintaa ei saa muuttaa ennen kuin hakemus on hyväksytty.

18 a § (11.11.2016/942)
Ilmoitusvelvollisuus vedenjakelualueesta

Toiminnanharjoittajan, joka ottaa talousvettä omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa, ja muun kuin 18 §:ssä tarkoitetun talousvettä toimittavan laitoksen, on tehtävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle 13 §:ssä tarkoitettu ilmoitus. Yhteisessä käytössä olevan vedenottamon tai vesisäiliön omistajan on tehtävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle vedenjakelualueesta 13 §:ssä tarkoitettu ilmoitus, jos vettä otetaan vedenkäyttäjien omilla laitteilla talousvetenä käytettäväksi yhteensä vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 kuutiometriä vuorokaudessa.

Talousvesiä valvovat:

Kössi Kaija puh. 050 505 8661
Kauhava
Perälä Marika puh. 044 425 5034
Isokyrö, Kuortane, Lapua, Seinäjoki
Sillanpää Eeva-Leena puh. 044 465 9407
Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Ähtäri

Päiväkoteja valvovat:

Kössi Kaija puh. 050 505 8661
Alavus, Kuortane, Ähtäri
Perälä Marika puh. 044 425 5034
Isokyrö, Lapua, Seinäjoki
Sillanpää Eeva-Leena puh. 044 465 9407
Alajärvi, Soini, Vimpeli
Turunen Päivi puh. 044 369 9259
Evijärvi, Lappajärvi
Varis Harri puh. 044 483 4773
Kauhava

Vanhainkoteja valvovat:

Kössi Kaija puh. 050 505 8661
Kauhava
Perälä Marika puh. 044 425 5034
Lapua
Sillanpää Eeva-Leena puh. 044 465 9407
Alajärvi, Soini, Vimpeli
Rissa Esa puh. 050 581 1692
Isokyrö, Seinäjoki
Turunen Päivi puh. 044 369 9259
Alavus, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Ähtäri

Parturikampaamoja ja kauneushoitoloita valvovat:

Perttula Jarno puh. 044 754 1891
Isokyrö, Seinäjoki
Kössi Kaija puh. 050 505 8661
Alavus, Kauhava, Kuortane, Ähtäri
Perälä Marika puh. 044 425 5034
Lapua
Turunen Päivi puh. 044 369 9259
Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli

Kuntosaleja ja liikuntatiloja valvovat:

Kössi Kaija puh. 050 505 8661 ja Varis Harri puh. 044 483 4773
Kauhava
Perälä Marika puh. 044 425 5034
Lapua
Rissa Esa puh 050 581 1692
Isokyrö, Seinäjoki
Sillanpää Eeva-Leena puh. 044 465 9407
Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Ähtäri

Allasvesiä (uimahallit, kylpylät) valvovat:
Koronen Aija puh. 050 581 1691
Isokyrö, Lapua, Seinäjoki
Kössi Kaija puh. 050 505 8661 ja Varis Harri puh. 044 483 4773
Kauhava
Ranta-Knuuttila-Mertala Riitta puh. 040 561 6000
Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Ähtäri

Uimarantavesiä valvovat:
Kössi Kaija puh. 050 505 8661
Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi
Varis Harri puh. 044 483 4773
Kauhava
Rissa Esa puh. 050 581 1692
Isokyrö, Lapua, Seinäjoki
Sillanpää Eeva-Leena puh. 044 465 9407
Alajärvi, Alavus, Kuortane, Soini, Vimpeli, Ähtäri


Lainsäädäntöä