Tanelinrannan koulu on noin 440 oppilaan peruskoulu Seinäjoella. Opetusta meillä on 1-6-luokilla ja luokkia on yhteensä 20.
Koulua on laajennettu kaksi kertaa, uusin laajennusosa valmistui syksyksi 2015.

Koulun oppilaskalusteet ovat ergonomiset ja opetusvälineet sekä laitteisto ovat nykyaikaisia.
Koulun lähiliikuntapaikat ja -maastot antavat hienot mahdollisuudet monipuoliseen koululiikuntaan.

Koulussa on upea oppilaskirjasto, josta luettavaa löytyy jokaiseen makuun. Oppilaat voivat vierailla kirjastossa viikoittain. Tällä tavoin ylläpidämme ja edistämme oppilaiden hyvää lukutaitoa ja lukuinnostusta.

Koulussa painotamme hyvää yhteistyötä kaikkien kesken, toisten kunnioittamista ja huomioimista.
Koulussamme on turvallista oppia ja kasvaa luottavaisin mielin kohti tulevaisuutta.

Koulun välisivuilta löydät lisätietoa kouluun liittyen.