Alakoulussa

Alaluokilla puhutaan A-kielistä: A1-kieli on kaikilla alkava englanti ja A2-kieli on 4. luokalla alkava vapaaehtoinen kieli. B1-kieli on 6. luokalla alkava ruotsi.

Alakoulun kielivalinta tehdään 3. luokan keväällä alkuvuodesta. Tästä 4. luokalla alkavasta vapaaehtoisesta kielestä käytetään lyhennettä A2-kieli. Seinäjoella on mahdollista valita ruotsin, saksan, ranskan tai espanjan kieli.

A2-kieltä opiskellaan kaksi tuntia viikossa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vapaaehtoisen kielen valinneella on kaksi oppituntia enemmän viikossa. Kieliryhmä muodostetaan saksaan, ranskaan ja espanjaan, kun ryhmään osallistuu 10 (vuosiluokan oppilasmäärä <18) tai 12 (vuosiluokan oppilasmäärä >18) oppilasta. Ruotsin ryhmäkoon alaraja on 10 oppilasta mikäli vuosiluokalla on korkeintaan 18 oppilasta. Tätä suuremman vuosiluokan ollessa kyseessä, on opetusryhmässä oltava vähintään 15 oppilasta. Kaikkia kieliä opiskellaan lähiopetuksessa.

Yläkoulussa

A2-kielen valinta vaikuttaa myös yläkoulun valintoihin. A2-ruotsin valinneilla on 7. luokalla koulunkäyntiä yksi tunti enemmän kuin muilla, ja muun A2-kielen valinneilla on kaksi tuntia enemmän. Vuosiluokilla 8–9 tuntimäärä on sama kuin muilla, koska muiden kuin ruotsin A2-kielen tunnit menevät valinnaisuuden tuntimääristä. A2-ruotsi ei vähennä valinnaisuutta, koska kaikki lukevat koulussa joko A- tai B-ruotsia.

Muun A2-kielen valinneilla jää muuta valinnaisuutta yhden vuosiviikkotunnin verran sekä 8. että 9. luokalla. Oppilaalla on 8. luokalta alkaen mahdollisuus pakollisen englannin ja ruotsin lisäksi valita lyhyempiä oppimääriä (B2 -kieli) ainakin saksan, ranskan, espanjan ja venäjän osalta edellyttäen, että koulun oppilaat valitsevat kieltä riittävästi ryhmän muodostamiseksi.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisuuteen kielivalinta ei vaikuta. Myös liikunta-, musiikki- ja matematiikkaluokalle pystyy hakeutumaan yläkoulua aloitettaessa kielivalinnoista riippumatta.

Kielivalinta

Tehty A2-kielivalinta on aloittamisen jälkeen sitova. Kieltä opiskellaan koko peruskoulun ajan. Oppilaalta tämä edellyttää ahkeruutta ja kiinnostusta kielen opiskeluun. Toisaalta, mitä aikaisemmin vieraan kielen opiskelun aloittaa, sitä helpompi sitä on oppia!

Tavoitteena on, että A2-kieltä opiskelleella oppilaalla on valinnaiskielessä 9. luokalla sama kielen hallinnan taso kuin A1-kielessä (englanti).

Alakoulun kielivalinnoista tulee vuodenvaihteessa sekä kirje että Wilma-tiedote 3.-luokkalaisten huoltajille. Ennen valintojen tekemistä oppilaat saavat kielimaistiaisia vaihtoehtona olevista kielistä. Kieliä esittelee oppitunneilla joko oma luokanopettaja tai koulun kieltenopettaja. Varsinainen valinta tehdään täyttämällä Wilma-oppilashallintojärjestelmässä kielivalinta-lomake.