Koulutapaturmat ja niiden korvaaminen

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Koulutapaturmat kuuluvat Seinäjoen kaupungin ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin. Oppilaiden vakuutus on voimassa”varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, liikuntatunneilla, välitunneilla sekä otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestämiin yhteisiin tapahtumiin sekä matkalla suorinta tietä kouluun tai koulusta kotiin.

Koulumatkalla sattuvat tapaturmat

Koulumatkalla sattuneet tapaturmat korvataan lukuun ottamatta sellaisia tapaturmia, joissa auto tai muu moottoriajoneuvo on ollut osallisena. Tällaisissa tapauksissa hoitokulut korvataan liikennevakuutuksesta.

Koulupäivän aikana sattuvat tapaturmat

Koulupäivän aikana sattuvat tapaturmat kuuluvat Seinäjoen kaupungin ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin. Jos oppilaalle sattuu tapaturma käytännön työssä esimerkiki työelämään tutustumisen jaksolla, kotitalous- tai teknisen työn tunnilla, kuuluu tapaturma kaupungin työtapaturmavakuutuksen piiriin.

Koulupäivän aikana sattuvat pienet tapaturmat ja niiden vaatima ensiapu hoidetaan yleensä koulussa. Jos tapaturma koulun henkilökunnan näkemyksen mukaan vaatii käyntiä ensiapupoliklinikalla, asiasta ilmoitetaan huoltajille.

Ensisijaisesti huoltaja vie lapsen lääkärin hoitoon. Hoitoon ilmoittautumisen yhteydessä on aina mainittava, että kyseessä on koulutapaturma. Ensisijaisesti käytetään julkisen puolen palveluita sekä lääkäri- että hammaslääkärikäyntejä koskien.

Tapaturman sattuessa tapaturmailmoituslomakkeen täyttää koulun henkilökunnan edustaja, esim. opettaja, jolla on ollut valvontavastuu tilanteessa. Samalla koululle jää tapahtuneesta kirjallinen paperiversio arkistoitavaksi. Ilmoituksesta voi antaa myöhemmin kopion huoltajille. Tapaturmailmoitus kannattaa aina täyttää, vaikka lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan.

Korvaukset

Mikäli huoltaja haluaa hakea korvausta tapaturmasta aiheutuneista kuluista, tulee huoltajan täyttää korvaushakulomake. Huoltaja ilmoittaa koulusihteerille lomakkeella tapaturmasta aiheutuneet kulut, joista hän haluaa hakea korvausta kaupungin vakuutuksesta. Tällöin tarvitaan kulutositteet ja liitteet vahinkoilmoitukseen. Vakuutus ei korvaa maksullisia lääkärinlausuntoja. Kaupunki korvaa maksulliset lääkärinlausunnot huoltajalle. Huomioitavaa on, että kaupunki korvaa maksulliset lääkärinlausunnot vain siinä tapauksessa, että lausunnot tarvitaan. Muissa tapauksissa lausuntoja ei korvata. Lääkärinlausuntoa ei tarvitse pyytää muuhun, kuin väliaikaiseen koulukuljetustarpeeseen, mikäli lääkäri niin arvioi.

Lomakkeet

Koulusihteeri hoitaa teknisen kirjauksen vakuutusyhtiön järjestelmään. Kirjaamista varten koulusihteerille tulee toimittaa alla olevat lomakkeet täydennettynä: