Koulu- ja oppilastapaturmat ja niiden korvaaminen

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Koulu- ja oppilastapaturmat kuuluvat Seinäjoen kaupungin ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin.

Oppilaiden vakuutus on voimassa”varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, liikuntatunneilla, välitunneilla, otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestämiin yhteisiin tapahtumiin, iltapäivätoiminnassa sekä matkalla suorinta tietä kouluun tai koulusta kotiin.

Koulumatkalla sattuvat tapaturmat

Koulumatkalla sattuneet tapaturmat korvataan lukuun ottamatta sellaisia tapaturmia, joissa auto tai muu moottoriajoneuvo on ollut osallisena. Tällaisissa tapauksissa hoitokulut korvataan liikennevakuutuksesta.

Koulupäivän ja iltapäivätoiminnan aikana sattuvat tapaturmat

Koulupäivän ja iltapäivätoiminnan aikana sattuvat tapaturmat kuuluvat Seinäjoen kaupungin ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin.

Koulussa käytännön työssä esimerkiksi työelämään tutustumisen jaksolla, kotitalous- tai teknisen työn tunnilla sattuvat tapaturmat kuuluvat kaupungin työtapaturmavakuutuksen piiriin.

Koulupäivän ja iltapäivätoiminnan aikana sattuvat pienet tapaturmat ja niiden vaatima ensiapu hoidetaan yleensä koulussa ja iltapäivätoiminnassa. Jos tapaturma koulun tai iltapäivätoiminnan henkilökunnan näkemyksen mukaan vaatii käyntiä ensiapupoliklinikalla, asiasta ilmoitetaan huoltajille.

Ensisijaisesti huoltaja vie lapsen lääkärin hoitoon. Hoitoon ilmoittautumisen yhteydessä on aina mainittava, että kyseessä on koulutapaturma. Ensisijaisesti käytetään julkisen puolen palveluita sekä lääkäri- että hammaslääkärikäyntejä koskien.

Koulutapaturman sattuessa tapaturmailmoituslomakkeen täyttää koulun henkilökunnan edustaja, esim. opettaja, jolla on ollut valvontavastuu tilanteessa.

Iltapäivätoiminnan tapaturman sattuessa tapaturmailmoituslomakkeen täyttää iltapäivätoiminnan edustaja, jolla on ollut valvontavastuu tilanteessa.

Samalla koululle ja iltapäivätoimintaan jää tapahtuneesta kirjallinen paperiversio arkistoitavaksi. Ilmoituksesta voi antaa myöhemmin kopion huoltajille. Ilmoitus oppilastapaturmasta -lomake kannattaa aina täyttää, vaikka lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan.

Korvaukset

Mikäli huoltaja haluaa hakea korvausta oppilastapaturmasta aiheutuneista kuluista (esim. lääkärikulut, poliklinikkamaksut, lääkkeet tai matkakulut), tulee huoltajan täyttää korvaushakulomake ja liittää mukaan kuitit maksetuista kuluista, sekä muut mahdolliset liitteet. Korvauksia maksetaan vain kuitteja vastaan, ei esimerkiksi avoimista laskuista.

Vakuutus ei korvaa maksullisia lääkärinlausuntoja. Tarpeen mukaan kaupunki voi korvata maksulliset lääkärinlausunnot huoltajalle. Huomioitavaa on, että kaupunki korvaa maksulliset lääkärinlausunnot vain siinä tapauksessa, että lausunnot tarvitaan. Muissa tapauksissa lausuntoja ei korvata. Lääkärinlausunto tulee pyytää vain väliaikaista koulukuljetustarvetta varten, mikäli lääkäri niin arvioi.

Lomakkeet

Tapaturman teknisen kirjauksen vakuutusyhtiön järjestelmään hoitaa tapaturman sattumispaikasta riippuen koulun koulusihteeri tai iltapäivätoiminnan toimistosihteeri. Kirjaamista varten koulusihteerille tai iltapäivätoiminnan sihteerille tulee toimittaa alla olevat lomakkeet täydennettynä: