Koulu- ja oppilastapaturmat ja niiden korvaaminen

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Oppilaiden vakuutus on voimassa varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, liikuntatunneilla, välitunneilla, otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestämiin yhteisiin tapahtumiin, iltapäivätoiminnassa sekä matkalla suorinta tietä kouluun tai koulusta kotiin.

Koulumatkalla sattuvat tapaturmat

Koulumatkalla sattuneet tapaturmat korvataan lukuun ottamatta sellaisia tapaturmia, joissa auto tai muu moottoriajoneuvo on ollut osallisena. Niissä tapauksissa hoitokulut korvataan liikennevakuutuksesta.

Koulupäivän ja iltapäivätoiminnan aikana sattuvat tapaturmat

Koulupäivän ja iltapäivätoiminnan aikana sattuvat tapaturmat kuuluvat Seinäjoen kaupungin yksityistapaturmavakuutuksen piiriin.

Koulussa käytännön työssä esimerkiksi työelämään tutustumisen jaksolla, kotitalous- tai teknisen työn tunnilla sattuvat tapaturmat kuuluvat kaupungin työtapaturmavakuutuksen piiriin.

Koulupäivän ja iltapäivätoiminnan aikana sattuvat pienet tapaturmat ja niiden vaatima ensiapu hoidetaan yleensä koulussa ja iltapäivätoiminnassa. Jos tapaturma koulun tai iltapäivätoiminnan henkilökunnan näkemyksen mukaan vaatii käyntiä ensiapupoliklinikalla, asiasta ilmoitetaan huoltajille.

Ensisijaisesti huoltaja vie lapsen lääkärin hoitoon. Hoitoon ilmoittautumisen yhteydessä on aina mainittava, että kyseessä on koulutapaturma.

Korvausten hakeminen

Seinäjoen kaupungin vakuutusyhtiö on LähiTapiola.

Vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiön järjestelmään tekee tapaturman sattumispaikasta riippuen koulun koulusihteeri tai iltapäivätoiminnan toimistosihteeri. Vahinkoilmoituksen tehnyt koulusihteeri/iltapäivätoiminnan toimistosihteeri antaa oppilaan huoltajalle tapaturmavakuutuksen maksusitoumuksen. Maksusitoumus mahdollistaa lääkärihoidon suoralaskutuksen.

Mikäli maksusitoumusta ei ehditä tai voida antaa mukaan välittömästi, huoltaja voi maksaa kulut ensin itse. Huoltaja voi hakea korvausta hänelle aiheutuneista kuluista (esim. lääkärikulut, poliklinikkamaksut, lääkkeet tai matkakulut) myöhemmin suoraan LähiTapiolasta

  • netin kautta www.lahitapiola.fi/kuluilmoitus
    • kulujen ilmoittaminen vaatii vahvan tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, tunnistautumisen jälkeen valitaan yksityistapaturmavakuutus
  • puhelimitse 09 453 3222 ma-pe klo 8-16.

Huomioitavaa on, että huoltaja ei voi hakea korvauksia ennen kuin tapaturmasta on tehty vahinkoilmoitus ja se on otettu käsittelyyn vakuutusyhtiössä.