Wilma

Wilma-oppilastietojärjestelmä mahdollistaa helpon yhteydenpidon huoltajien ja opettajan välillä. Kodin ja koulun keskinäinen viestintä tapahtuu ensisijaisesti Wilmalla. Ohjeet kirjautumiseen ja Wilman käyttöön löydät osoitteesta www.seinajoki.fi/wilmatuki.

Vanhempainneuvosto

Vanhempainneuvoston tehtävä on toimia yhteistyöelimenä kodin ja koulun välillä. Syyslukukauden alussa valitaan halukkaita vanhempia mukaan toimintaan. Järjestäytyminen tapahtuu lukukauden ensimmäisessä kokouksessa, jossa neuvostolle valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.

Vanhempainneuvoston sähköpostiosoite:
trkvanhemmat@gmail.com