Helmi-oppilastietojärjestelmä

Seinäjoella on käytössä sähköinen Helmi-oppilastietojärjestelmä. Helmi-järjestelmä mahdollistaa helpon yhteydenpidon huoltajien ja opettajan välillä. Kodin ja koulun keskinäinen viestintä tapahtuu ensisijaisesti Helmellä. Myös hallinnosta tulevat viestit välittyvät Helmen kautta sekä järjestelmäviesteinä että koulun omina viesteinä.

Vanhempainneuvosto

Vanhempainneuvoston tehtävä on toimia yhteistyöelimenä kodin ja koulun välillä. Syyslukukauden alussa jokaiselta luokalta valitaan varsinainen jäsen sekä varajäsen. Järjestäytyminen tapahtuu lukukauden ensimmäisessä kokouksessa, jossa neuvostolle valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.

Vanhempainneuvoston 18.11.2020 päivitetty sähköpostiosoite:
trkvanhemmat@gmail.com