Wilma

Seinäjoella siirrytään Wilman käyttöön lukuvuoden 2021-2022 alkaessa. Wilma-järjestelmä mahdollistaa helpon yhteydenpidon huoltajien ja opettajan välillä. Kodin ja koulun keskinäinen viestintä tapahtuu ensisijaisesti Wilmalla. Hyvät ja tarkat ohjeet kirjautumiseen ja Wilman käyttöön löydät osoitteesta www.seinajoki.fi/wilmatuki.

Vanhempainneuvosto

Vanhempainneuvoston tehtävä on toimia yhteistyöelimenä kodin ja koulun välillä. Syyslukukauden alussa jokaiselta luokalta valitaan varsinainen jäsen sekä varajäsen. Järjestäytyminen tapahtuu lukukauden ensimmäisessä kokouksessa, jossa neuvostolle valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.

Vanhempainneuvoston 18.11.2020 päivitetty sähköpostiosoite:
trkvanhemmat@gmail.com