Tarjoamme osaamisperusteisesti kuvattuja opintopistekursseja, joiden suoritusmerkinnät voidaan tallentaa opiskelijoiden muiden koulutustietojen tapaan Koski-tietovarantoon. Pääsääntöisesti opintopisteiden suorittaminen kursseillamme on vapaaehtoista ja siitä sovitaan kurssin opettajan kanssa erikseen kurssin alkaessa. Voit osallistua kurssille myös ilman arviointia. Muutama opintopistekurssi on tarkoitettu heille, jotka haluavat kerryttää osaamistaan ja saada siitä virallisen opintopisteytetyn suoritusmerkinnän.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Osaamisperusteisesti kuvatuille opintopistekursseille on määritelty osaamistavoitteet ja arviointikriteerit. Osaamistavoitteet kertovat, mitä osaamista sinulla odotetaan olevan kurssin käytyäsi, ja arviointikriteerit kuvaavat sitä, miten sinun tulee osata arvioitava asia. Halutessasi voit saada näiltä kursseilta virallisen opintopisteytetyn suoritusmerkinnän, joka tallennetaan muiden koulutustietojen tapaan Koski-tietovarantoon. Sinulle suoritusmerkintä näkyy Oma Opintopolku –palvelussa, josta voit jakaa sen esimerkiksi työnantajalle. Näin kurssilla omaksumastasi osaamisesta voi olla sinulle konkreettista hyötyä opiskelussa ja opintoihin hakeutuessa sekä työssä ja työnhaussa.

Lukuvuoden 2024-2025 opintopistekurssit

Näiltä kursseilta voit halutessasi saada virallisen opintopisteytetyn suoritusmerkinnän:

Nämä kurssit on tarkoitettu heille, jotka haluavat kerryttää osaamistaan ja saada siitä virallisen opintopisteytetyn suoritusmerkinnän

opintopistekurssi -noppakuvake
Opintopistekurssit tunnistat noppakuvakkeesta.

Opintopistekursseja oli lukuvuoden 2023-2024 tarjonnassa viisi. Virallinen opintopisteytetty suoritusmerkintä tallennettiin seitsemälle opiskelijalle.

Koski-tietovaranto

Opiskelijan pyytäessä voidaan arviointi 1.8.2023 alkaen tallentaa Koski-tietovarantoon, josta laskutetaan arvioinnista ja dokumentoinnista aiheutuvina kuluina 20 euroa. Opiskelijan informointilomakkeesta voit lukea tarkemmin tietojen tallentamisesta Koski-tietovarantoon. Opiskelijan tulee täyttää suostumuslomake, että kansalaisopisto voi tallentaa opiskelijan tiedot Koski-tietovarantoon. Opiskelijan suostumuslomakkeen voi tulostaa ja täyttää etukäteen, lomakkeita saatavilla myös kansalaisopiston asiakaspalvelusta.