Tarjoamme lukuvuodesta 2023-2024 alkaen osaamisperusteisesti kuvattuja opintopistekursseja, joiden suoritusmerkinnät voidaan tallentaa opiskelijoiden muiden koulutustietojen tapaan Koski-tietovarantoon. Opintopisteiden suorittaminen kursseillamme on vapaaehtoista ja siitä sovitaan aina erikseen. Voit osallistua kurssille myös ilman arviointia.

Osaamisperusteisesti kuvatuille opintopistekursseille on määritelty osaamistavoitteet ja arviointikriteerit. Osaamistavoitteet kertovat, mitä osaamista sinulla odotetaan olevan kurssin käytyäsi, ja arviointikriteerit kuvaavat sitä, miten sinun tulee osata arvioitava asia. Halutessasi voit saada näiltä kursseilta virallisen opintopisteytetyn suoritusmerkinnän, joka tallennetaan muiden koulutustietojen tapaan Koski-tietovarantoon. Sinulle suoritusmerkintä näkyy Oma Opintopolku –palvelussa, josta voit jakaa sen esimerkiksi työnantajalle. Näin kurssilla omaksumastasi osaamisesta voi olla sinulle konkreettista hyötyä opiskelussa ja opintoihin hakeutuessa sekä työssä ja työnhaussa.

Opintopistekursseja on lukuvuoden 2023-2024 tarjonnassa viisi (Ilmoittautuminen alkaa 14.8.2023):

78141 Stressinhallintakurssi
85991 Retkeily- ja vaelluskurssi
11981 @Work- English for work and leisure
51371 Värikästä kalligrafiaa ja painotekniikoita, päiväpaja
51361 Värikästä kalligrafiaa ja painotekniikoita, iltapaja

opintopistekurssi -noppakuvake
Opintopistekurssit tunnistat noppakuvakkeesta.

Mahdollisesta kurssin hyväksiluvusta päättää jokainen oppilaitos itse. Opiskelijan pyytäessä voidaan arviointi 1.8.2023 alkaen tallentaa Koski-tietokantaan, josta laskutetaan arvioinnista ja dokumentoinnista aiheutuvina kuluina 20 euroa. Opiskelijan informointilomakkeesta voit lukea tarkemmin tietojen tallentamisesta Koski-tietokantaan. Opiskelijan tulee täyttää suostumuslomake, että kansalaisopisto voi tallentaa opiskelijan tiedot Koski-tietokantaan. Opiskelijan suostumuslomakkeen voi tulostaa ja täyttää etukäteen, lomakkeita saatavilla myös kansalaisopiston asiakasapalvelusta.