Varhaiskasvatuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea lapsen kielen ja puheen kehittymistä yhdessä lasten huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksen arjessa vuorovaikutustilanteet, loruttelu ja lastenkirjojen säännöllinen lukeminen tukevat lapsen kielen kehitystä ja kartuttavat sanavarastoa.

Lukeminen on yksittäisistä harrastuksista merkittävin koulussa menestymisen ja oppimisen kannalta, ja hyvä lukutaito mahdollistaa täysipainoisen yhteiskunnassa selviämisen ja ehkäisee myös syrjäytymistä.

Varhaiskasvatuksessa

  • löytyy aina huolella valikoitua, lapsille suunnattua monipuolista kirjallisuutta.
  • arvokkaat lukuhetket mahdollistuvat vaivattomasti ja jopa spontaanisti.
  • kirjojen kuuntelua harjoitellaan ja pienimpien lasten kanssa kirjojen tutkailuun totuttaudutaan vähitellen.
  • lukuhetkiä järjestetään myös pienryhmissä.
  • luettava kirja voidaan valita lasten tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaan.
  • lapsille mieluisia kirjoja luetaan niin kauan, kuin ne heitä kiinnostavat, sillä tuttuus luo turvallisuuden tunnetta ja toisaalta tutusta tarinasta voi löytää uusia ulottuvuuksia.
  • kirjat ja lukeminen sijoittuvat päivän eri tilanteisiin mahdollistaen kokopäiväpedagogiikan.
  • kirjoja voidaan lukea myös esimerkiksi ulkoilun aikana ja retkillä.
  • siirtymätilanteissa, odotushetkillä ja muissa vastaavissa tilanteissa hyödynnetään loruja ja tarinoita.

Lepohetki on odotettu lukuhetki

Lukemishetket ovat monissa varhaiskasvatusyksiköissä perinteisesti sijoittuneet lepohetkelle. Näissäkin lukuhetkissä lapsi kuulee puheen rytmiä, sanoja, kielikuvia, tarinoita, kaikkea sitä, mistä hänen kielellinen kehityksensä hyötyy. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksessa luetaan myös ihan pienimmille nukkumaan menijöille, sillä lapsi ymmärtää paljon enemmän kuin mitä hän itse puheena tuottaa. Isommat, mahdollisesti jo lukemaan oppineet lapset saavat kuulla tarinoita, joita heidän lukutaitonsa ei vielä hetkeen yllä. Äänikirjat ovat joskus paikallaan, mutta ensisijainen valinta on aina aikuisen ääneen lukeminen.

Lukeminen varhaiskasvatuksessa on suunniteltua, opetuksellista toimintaa ja toisaalta myös leppoisaa ajanvietettä ja iloista viihtymistä.

Mielikuvitusta, elämyksiä ja keskustelua

Lukeminen ja kirjat toimivat tukena leikkien ja mielikuvituksen kehittymisessä, erilaisissa elämäntilanteissa ja muissa muutoksissa. Tunne- ja kaveritaitoja sekä suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä käsitellään myös kirjojen ja tarinoiden avulla. Kirjojen avulla kuulijat pääsevät turvallisesti erilaisiin tilanteisiin ja paikkoihin sekä kokevat samaistumisen ja toisaalta erilaisuuden tunteita, mikä vahvistaa itsetuntoa ja muiden arvostamista. Lukuhetkiä elävöitetään äänin, elein ja jopa erilaisin välinein, jolloin hetki on kokonaisvaltaisempi kokemus. Elämyksellisen lukuhetkestä voi tehdä erilaiset lukumajat tai muut lukemiselle varatut sopet.

Lukuhetkiin kuuluu myös keskustelu lasten kanssa kirjan herättämiin ajatuksiin liittyen. Tämä on yksi keino kasvattajalle tutustua lapsen ajatusmaailmaan, mutta se vahvistaa myös lapsen kerronnan, keskittymisen ja keskustelun taitoja. Pienten lasten kanssa kiinnitetään huomiota nimeämiseen ja sitä kautta sanavaraston laajentamiseen. Isompien lasten kohdalla saduilla on tärkeä merkitys päättely- ja arviointitaitojen kehittymisessä. Kaikenikäisillä lapsilla kehittyy ymmärtämisen taidot, joita tarvitaan luetun ymmärtämisen ja oppimisen taitojen kehittymisessä.

Varhaiskasvatusyksiköissä sovitaan kirjoihin ja lukemiseen liittyvät käytänteet: koska luetaan, kuka hakee kirjastosta kirjoja ja koska, miten varmistetaan lukuhetki ihan kaikille lapsille, miten taataan lukuhetken rauhoittaminen, kuinka varmistetaan lasten tutustuttaminen kirjaston käyttöön, miten tehdään lukemista näkyväksi ja miten lukemisesta kerrotaan huoltajille.

lukukoordinaattorit Eeva ja Marianna
Eeva Saranpää elävöittää tarinaa elein ja äänenpainoin.

Monilukutaito on tätä päivää.

Erilaisia lastenkirjoja, kuten runokirjoja, tietokirjoja ja kuvakirjoja tutkailemalla ja lukemalla tuodaan tutuksi erilaisia tekstilajeja, niiden tunnelmia, sanarytmejä ja niihin liittyvää kuvitusta. Kuvituksia tutkitaan ohjatusti yhdessä. Tekstiä ja kuvitusta analysoidaan, ihmetellään ja käsitellään eri tavoin. Kirjoihin liittyen toteutetaan toiminnallista ja luovaa toimintaa. Monikielisyys ja kielitietoinen kasvatus tuovat uusia mahdollisuuksia kirjojen käyttöön.

Varhaiskasvatus toimii innoittajana, positiivisten lukukokemusten ja –muistojen luojana sekä lukukipinän sytyttäjänä. Lukevan aikuisen innostus tarttuu lapseen ja sitä myötä perheisiin. Syntynyt ihastus ja rakkaus kirjoihin säilyy läpi elämän. Mitä enemmän kirjoista puhutaan, sitä enemmän kirjoista tiedetään. Kaikki, niin aikuiset kuin lapsetkin, puhuvat kirjoista ja vinkkaavat niitä.

lukukoordinaattorit Eeva ja Marianna