Kaikki oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Syksyisin oppilaskuntavaaleissa selviää oppilaskunnan hallitus, joka koostuu yleensä 10 oppilaasta. Vaalit ovat opettelua demokratian pelisääntöihin. Jokaisesta luokasta on mahdollisuus valita kaksi ehdokasta vaaleihin. Hallituksen muodostavat eniten vaaleissa ääniä saanet oppilaat. Kuitenkin niin, että joka luokka-asteelta on edustus. Oppilaskunnan hallitus toimii koulun oppilaiden edustajana eri tilaisuuksissa koulussa ja koulun ulkopuolella. Hallitus tuo esille oppilaiden toiveita ja ääntä.

Perinteiset tapahtumat, joita hallitus järjestää tai joihin se osallistuu, ovat mm. kynttiläkulkue itsenäisyysjuhlassa sekä yhdeksäsluokkalaisten Gaala. Kioski toimii aktiivisesti hallituksen jäsenten pyörittämänä syyslukukauden ja yleensä osan kevätlukukautta. Myös ysiluokkien annetaan kevätlukukaudella pitää kioskia opintoretkikassan kartuttamiseksi. Koulunkäynnin arkea piristäviä päiviä, kuten jätskin- ja meloninjakopäiviä, järjestetään toisinaan.

Kaksi oppilasta pelaa biljardia koulun sisätiloissa.
Oppilaskunnan hankinnoilla saadaan mielekästä välituntitekemistä.